ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – III ГЛАВА

3. ОТНОВО В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

Искам да знаеш, братко мой, че по силата на своето въздействие присъствието на съдебен процес е може би най-удивителната изява на Божията освобождаваща Сила. Защото не е голямо нещо да се сражаваш с противниците си. Тогава те са против тебе и ти си против тях. Но когато видиш дух, който хилядолетия наред е покварявал земята и е вършил безнаказано мръсните си дела, а в един момент е поставен в духовна сфера и от него лъха жалко присъствие на осъдена и отречена завинаги личност, то тогава сърцето се изпълва с неповторимо блаженство.
Както при първия съдебен процес, така и сега забелязах същата зала, която отново се пълнеше със свидетели. Този път обаче оживлението беше по-голямо от предишния път, вероятно защото разпитът на духа на Корей щеше да направи така, че за мнозина изповедите му да се окажат съвсем нови и непознати. Докато разсъждавах именно върху това и наблюдавах пълнещата се зала, ангелът на Исус дойде при мен и ми каза:
“Замислял ли си се, че сега, когато ти предстои да свалиш знанията от изповедите на духа на Корей, ти самият предизвикваш невероятен интерес в духовния свят. Защото съдебният процес все още не се е случил. Той е някъде там, в бъдещето, заповядан по предузнанието на Отца. Но когато с вяра си влязъл в предузнанието на Бог, трябва да знаеш, че Вечният Йеова не пуска всекиго в Сърцето Си. Там влизат само посочените от ръката Му. Когато при първия съдебен процес против духа на Езавел ти свали изповедите на този дух и ги направи явни, това предизвика трус в духовния свят, защото ако и Луцифер да управлява стотици милиони демони, само малцина познават плановете му и присъстват на тъмните му духовни съвети. Ето защо не само братята и сестрите ти в Христа, но самите демони разбраха много стратегии и тактики на началника си. Някои от тях дори възроптаха защо е трябвало хилядолетия наред Луцифер да крие от тях тайни, които да стават явни не от него, а от Божий слуга. И в това отношение е вярно писаното в Библията, че не само демоните, но дори и самите ангели желаят да надникнат в нещата, в които Отец посвещава слугите Си…”
“Небесни пратенико!” – отговорих аз:
“Това знание е пречудно за мен, но то ми дава още по-голяма увереност да приклоня сърцето си и да стоя с вяра на този съдебен процес. Но как тогава ще разбера изповедите на духа на Корей, ако не е твоето чудесно водителство?”
Тук ангелът ми каза:
“За мен е привилегия, защото аз съм твой съслужител, изпратен от Царя на Царете. Моята длъжност е да държа духа ти в Небесните места и да ти потвърждавам, че чутото, видяното и преживяното е в съвършено съгласие със Словото на Йеова и че Той няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си пророците. Затова и този съд против духа на Корей няма да бъде, ако Отец не разкрие намерението Си пред теб и пред всички, заради които си призован да бъдеш свидетел тука. Но сега наблюдавай внимателно, защото съдебният процес вече започва…”
И действително, в залата настъпи пълна тишина. Ангел, от който се излъчваха светловиолетови вълни, обяви със силен глас:
“Внимание, влиза съдът!”
Тогава зад рубинената маса се отвориха врати и аз видях как от там влязоха съдиите, на които бе дадено да ръководят съдебния процес против духа на Корей. Първият, който влезе, бе моят Господ Исус Христос, а след Него се появиха и други съдии. Единият от тях разпознах без всякакво усилие и това беше Пророк Моисей. Образът и лицето му бяха същите, каквито ги видях при Преображението на Исус на високата планина. Той имаше красива побеляла коса, падаща на вълни край раменете му и брада, стигаща до гърдите му. След погледа ми върху него сърцето ми се насочи да гледа друг съдия, в когото имаше интересна подробност. Той държеше жезъл, който бе необикновен, защото в самия си връх имаше клони, а по клоните – бадеми. Обърнах се към ангела за потвърждение на хрумналата ми мисъл, а той каза:
“Точно така е! Това е Аарон, братът на Моисей, а жезълът в ръката му е властта, която ти и читателите на тази пророческа книга ще получите, като духовна сила, ако повярвате на всичко, което ще се разкрие на този съдебен процес. С този жезъл, с тази власт и сила, всеки от вас ще може да отвори земята под духа на Корей и така веднъж завинаги да го лиши от възможността да лъже и развращава църквите…”
Отново се загледах към съдиите и както при миналия процес, така и тук видях, че всеки имаше камък, съшит в тогата си, като власт от Отец, дадена за вечни векове. Към съдиите, които видях, мога да прибавя и един, който ме учуди със светлостта на лицето си. Той беше много по-млад от останалите и по земна възраст отговаряше на възрастта на Господ Исус – около тридесет и три години. Колкото и да се опитвах да разбера кой е, не успях, просто защото тайната на неговото присъствие на процеса беше голяма. Тогава се обърнах към ангела и го попитах:
“Кой е този млад съдия?”
А ангелът ми отговори:
“Това е първият от пророците на Отца след Адам…”
Побързах да кажа:
“Нима това е Енох?”
А ангелът се засмя и продължи:
“Не, Стефане! Това не е Енох. Енох е много по-късен пророк, защото е седмият след Адам. А това е първият. Нима си забравил думите на твоят Господ, Който заяви на фарисеите:
“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла? Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение…” (Матея 23:33-36) 
Виждаш ли, че кръвта на първия пророк на земята е кръвта на Авел? Знаеш ли кой го уби? Приготви се да разбереш отговора, защото кръвта на Авел вика от земята и чрез този съдебен процес Отец отговаря на нейния вик…”
В този момент Исус и всички съдии се изправиха и залата притаи дъх. Погледнах към очите на Исус и видях, че в тях имаше гняв, какъвто никога не бях виждал да има у моя Господ. Аз знаех, че хилядолетия наред Той е чакал Съда на Великия Ден и в тази благословена минута устата Му се отвориха и Той заповяда властно:
“Да влязат обвиняемите!”
След Неговата заповед, както при първия път, огромното пространство пред рубинената маса, което беше място за извеждане на обвиняемите, се отвори така, както се разтваря бленда на фотоапарат. Аз видях как четири ангела носеха прозрачна сфера, а вътре в сферата видях двама паднали ангела и душите на петима човеци. Двамата паднали ангела бяха духът на Корей и духът на Валаам, а душите на петимата човеци бяха следните: Каин, Корей, Датан, Авирон и Валаам. Погледнах духа на Корей и образът му ме изуми в чудовищните си форми. Това бе озъбено лице на куче или по-скоро вълк. Устните на това лице потреперваха нервно, а трепетът се предаваше като нервни конвулсии по цялото му тяло. Тогава ангелът на Исус ми каза:
“Разгледай внимателно духа на Корей, защото всичко, що излиза от него е злоба и ярост. Сега те са по-силно изявени от всякога, защото никога повече този дух няма да може да извърши нищо против Господния народ и това допълнително внася напрежение в сърцето му. Виж сега и душите на човеците Каин и Корей, Датан и Авирон. Забелязваш ли, че и те са възприели формите на земния си вдъхновител?”
Погледнах към душите на Каин и Корей, Датан и Авирон и забелязах, че те са един образ към вдъхновителя си. Нещо повече – от главите на Корей, Датан и Авирон се издигаше дим, а косите им бяха сплъстени и силно опърлени. Гледката дори не ме учуди, защото в духа и сърцето си помнех как земята се отвори всред Израилевия стан и огънят на ада погълна живи Корей, Датан, Авирон и всичкото им потомство и последователи. Колкото до духът на Валаам и душата на човека Валаам, те изглеждаха по-различно. Духът на Валаам имаше образ на лисица с хитри и коварни очи. Докато се опитвах да разсъждавам за него и дори да се питам защо и той е призован на съдебния процес против духа на Корей, ангелът на Исус ми каза:
“Не се чуди, че в този процес е призован и духът на Валаам, защото този дух е личният подчинен на духа на Корей. Там където не може да се подвизава вълкът, винаги идва на помощ лисицата. Ако някъде не успеят насилието и злобата, на помощ им се притичват хитростта и коварството. А по-нататък, в изповедите на духа на Корей, ти ще разбереш това в по-пълни подробности. Но ти вече погледни към Съдията, защото процесът започва точно сега…”

Leave a Reply