ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 3 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Божията Милост! С това послание Святият Дух ще ти даде да познаеш Любовта на Вярата и Вярата на Любовта! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply