ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 6 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на неблагодарността. С тази книга Святият Дух ще ти даде Силата да бъдеш благодарен и Мъдростта да проумееш Божията Благодат! В Името на Исус – възстановявай всякога благодарението към Бога и Неговите слуги!

Leave a Reply