ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА

7. ТЪМНИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Обърнах се към съдебните заседатели и видях как Исус отново се изправи и този път пак посочи духът на Езавел, като му заповяда:
“Разкажи за последствията в тъмното царство след избиването на лъжепророците на Ваал!”
Духът на Езавел се изправи в сферата и започна изповедта си, като казваше:
“Всемогъщи Исусе! Раната в сърцето ми още не е зараснала от смъртоносното поражение, което претърпях при потока Кисон. То беше за мен неочаквано. То беше изненада за цялото тъмно царство. Ние бяхме притиснати от Илия да изявяваме сила, каквато не притежаваме. И до днес си спомням измъчените лица на моите поклонници, които си правеха нарязвания по лицето и ме призоваваха, но аз не можех да сторя нищо. И до днес си спомням как ангелът на Йеова докосна с жезъла си жертвения принос на Илия и огънят изпояде юнците и пресуши водата. Такива неща не се забравят. Има една нещастна обреченост в моя началник и в нас, като негови слуги. И тази обреченост е, че ние строим и издигаме кули в продължение на години и векове, които после Йеова събаря за минути. Сякаш всичко, което Той допускаше да вършим, идеше да прослави винаги Него, а не да удовлетвори нас. В онзи миг, след поражението при потока Кисон, Луцифер свика целия тъмен духовен съвет и там започна речта си пред нас, като казваше:
“Още един голям проект на тъмното царство беше съборен. Но това не е краят. Това в никакъв случай не е краят. Има времена и години, заключени във властта на Йеова, които аз очаквам с трепет. Има времена и години, когато Той ще посети земята и ще въплъти Сина Си като Човек. Сега е миг и час от историята, когато все още трупаме опит, но скоро нищо от това, което сме практикували, няма да ни ползва. Ще се наложи изцяло да променим, както стратегиите си, така и тактиките си. Защото сега воюваме против Него, Който е на Небето. Но в онова време ще почнем битка против Него, Който е на земята. Адът винаги се пълни с грешни души и те са мое завоевание. Но Йеова е решил да започне да пълни Небето със спасени и изкупени души.
Ето за това време трябва да се подготвим. Ето затова време трябва да работим. Защото тогава няма да останат нито Ваал, нито Астарта, нито Хамос, нито Молох, нито Нево, нито Мардук, нито хилядите езически въплъщения на моята мъдрост…”
При тези му думи демоните, които чуха имената си, подскочиха стреснати, защото бяха измежду главните началници на Злото. Но Луцифер побърза да ги успокои, като казваше:
“Нима мислите, че ще се откажа от опита и качествата ви? Нима мислите, че онова, което съм инвестирал и разработвал във вас хилядолетия наред, ще се осуети? Нима мислите, че ще се превърнете в безполезни мои слуги?
Не! Не! Не! Аз ще ви облека в нови роли и ще ви дам нови имена. Цялата власт на тъмнината ще се превърне в една, изкусно направена машина, в която всеки ще знае мястото си. И този съревнователен ефект, който досега съм създавал между вас, ще се прекрати, защото ще бъдете съединени и единомислени. Но все още не е дошло времето. Все още не е дошъл часът. Ако и никоя тайна в Небето да не се е укрила от мен, Йеова в Едем ме прокле и заяви, че от потомството на Ева ще излезе Един, Който ще ми смаже главата.
Но кой друг, освен Йеова има власт да стори това? Кой друг, освен Единородният Му Син, може да стори това? Не е по силите на човешки дух да се изправи срещу херувимската ми сила. Не е по силите на ангел да застане против засеняването ми. Аз познавам всички ангели по име и няма ангел, който да не познавам. Аз зная, че ме подкрепи елитът сред небесните господства и сили и този елит сте вие…”
Слушах цялата тази изповед на духа на Езавел и все още не разбирах защо Исус поиска да стане явен тъмния духовен съвет след избиването на лъжепророците при потока в Кисон. Тогава Божият ангел до мен ми каза:
“Стефане, това е съдебен процес против духа на Езавел и против неговите духовни сподвижници. Силата на духа на Езавел получи своя апогей не в старозаветното, но в новозаветното време. Тогава Луцифер прегрупира силите си и покри властта си в максимална тайнственост. Ето защо съдебните заседатели, както и свидетелите на този процес трябваше да видят и тепърва има да научат най-важното от активността и действието на духа на Езавел. Защото, ако с чародейната си власт този дух в древността измами почти целия Израил, то в последните времена той работеше за Вавилон с такава сила и невероятно постоянство, щото никак не е чудно, че за неговата роля Апостол Йоан записа в “Откровението”:
“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…”  (Откровение 18:23)
Когато Словото ти казва, че бяха измамени всичките народи, то има предвид всичките. Ти присъстваш на процес срещу дух, който е измежду най-посветените от Луцифер. И изявяването на неговите тайни ще удари цялото сърце на Злото. Оттук нататък този процес няма да се занимава със старозаветните подвизи на духа на Езавел, но разпитът ще продължи така, щото да бъде разкрита новозаветната активност на Сатана. Впрочем, виж сега каква е последната дума на Вечния Съдия за душата на жената Езавел и за душата на Ахаав…”
Цялата зала бе притаила дъх, защото след последните думи на духа на Езавел Исус се бе изправил. В Лицето Му се четеше божествена строгост и гняв. Тогава Той каза:
“Ти, жена Езавел, изслуша казаното дотук от духа, който бе назначен от Сатана да се яви в живота ти, да те обладае и използва против Божия народ Израил. Върху твоите ръце стои кръвта на стотици избити пророци на Небето. Върху твоите ръце стои кръвта на убития Навутей. Върху твоето сърце стои неизтриваем печат от Луцифер, който е превърнал духа ти в естеството му, като естество на демон. Върху твоето сърце стоят беззаконията на чародейството, с които ти контролираше Ахаав и отвори врата за покваряването на стотици хиляди човеци. Погледни към духа, който е ръководил сърцето ти на земята и непременно ще видиш, че си един образ към неговия и той е един образ към теб. Небето не може да приеме твоята поквара и беззаконие. Небето не може да прости твоите убийства и злини. Небето вижда в теб един прояден и покварен дух с напълно прегоряла съвест и душата на една жена, родена от Сатана и принадлежаща му във вечността. Аз те осъждам на вечни мъки и страдания в огненото езеро, което гори с жупел и върху теб идва съдбата на Небесното възмездие за кръвта и болката на всички, които си избила, покварила и излъгала. Присъдата да се изпълни незабавно…”
В този момент двама ангели на Исус пристъпиха към сферата и хванаха жената Езавел, а след това сферата под тях отново се разтвори и ангелите се скриха от погледа ми, отнасяйки към огненото езеро жената Езавел, която пронизваше с крясъци и хули залата, докато я отвеждаха. След това Исус се обърна към Ахаав с думите:
“Ти, който поквари сърцето си с връзката си с жената Езавел, стана безполезен цар и извърши зло пред очите Ми, по-голямо от злото на всички царе, които бяха царували в Израил преди теб. Ти одобряваше убийствата и чародействата на жена си Езавел. Ти се наслади на нечестието, което тя стори на Навутей. Ти мразеше и проклинаше слугата Ми Илия и го наричаше смутител на Израил, когато в пълна степен твоето беззаконие смущаваше народа Ми. Ти извърши по-голямото зло от жената Езавел, защото при все, че Законът на Отца Ми изискваше да не си взимаш за жена никоя от езическите народи, пак не послуша Божието Слово, нито овладя страстите на душата си, но се наслаждаваше в греха на жена си, за да те настигне сега и съдбата на жена ти. Аз те осъждам на вечни мъки и страдания в огненото езеро, защото твоят грях е по-голям от греха на жена ти Езавел и затова ти ще получиш по-голям дял от огън и жупел…”
Това, което Исус каза на Ахаав, в първия момент ме смути, защото от всичко, което знаех за Езавел, аз си мислех, че тя е главната виновница. Виждайки учудването ми, ангелът на Исус ми каза:
“Езавел е езичница от племето Сидон, докато Ахаав е израилтянин. Езавел не беше под Закон, докато Ахаав в пълна степен беше под Закона. Спомни си какво ти е казал Апостол Павел за осъждението:
“Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще и да погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени…” (Римляни 2:12) 
Онези, които са съгрешили под Закон, винаги имат един по-тежък грях и престъпление отколкото онези, които са съгрешили, без да имат закон. Защото Ахаав престъпи Закона на Отец, даден чрез Моисей на Израиля, докато Езавел съгреши против закона на сърцето си, тоест, поквари и прегори съвестта си. Но при Ахаав тежестта на беззаконието е по-голяма, защото той има двойно съгрешаване. Веднъж – против Моисеевия Закон и веднъж – против съвестта си. Разбираш ли това?”
“Да, сега вече разбрах!” – отговорих аз. В следващият миг сферата отново се разтвори отдолу и Ахаав също беше изнесен от Божии ангели. Така в сферата останаха само духът на Ахаав и духът на Езавел. Вярвам, разбираш, че това са два демона, изиграли ужасяваща и покваряваща роля върху света. Аз знаех, че процедурата по осъждението на тези два духа няма да е кратка, понеже Господ Исус вече пристъпваше към въпроси, свързани с новозаветната активност на духа на Езавел. В съдебната зала настъпи огромно оживление и то не беше случайно. Предстоеше онзи разпит на духа на Езавел при който той щеше да разкрие плановете на Луцифер против Господ Исус Христос и Църквата Христова.

Leave a Reply