ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – V ГЛАВА

5. ГРИМЪТ НА ЕЗАВЕЛ

В следващият миг аз отново бях свидетел на процеса срещу духа на Езавел и думите на беззаконния дух продължаваха точно от мястото, когато видението се прекъсна. Ето какво още казваше този дух:
“Жената Езавел се оказа много послушна на моите нашепвания и внушения. Тя се учеше на нови заклинания и магии от мен и постепенно взе връх в управлението на Сидон и надмина баща си Етваал. Така дойде времето, когато аз й казах:
“Езавел, ти вече порасна и е време да започнем същинската част на твоето обучение. За целта отиди в покоите си и застани пред огромното сребърно огледало, където аз ще ти покажа важни неща…”
Тя ми се покори и застана пред огледалото. Както винаги, беше сложила тежък грим върху очите си. Тогава й казах:
“Наблюдавай грима си. Забелязваш ли, че гримът ти привлича онези, които те гледат?”
“Да, забелязала съм го!” – отговори тя.
“Знаеш ли на какво се дължи привличането ти?”
“Кажи ми на какво?”
“Привличането ти се дължи на твоя собствен чар, който е излъчването, идещо от лицето ти и твоето тяло. Когато някой иска да усили излъчването на чара си, той прибягва до услугите на грима. Гримът е създаден, за да подчертава и фокусира вниманието на човешкия поглед точно там, където поискаш. Без грим чарът ти ще бъде незначителен, защото няма да се подчертаят онези особености на образа ти, които ти искаш да внушиш на гледащият те. Колкото по-изкусно сложиш грима си, толкова по-властно ще е твоето обаяние и твоят чар. И понеже чарът, сам по себе си не може да ти свърши работа, то е нужно към него да прибавиш сила, та чарът ти да стане деятел и извършител на определени задачи.
Откъде според теб излиза силата на най-големия чар?”
Езавел не мисли дълго и ми отговори:
“От очите и от гласа!”
Нейният отговор ме зарадва. Затова й казах:
“Виждаш ли, че наистина има плод от обучението ти. Точно така. Очите и устата са двете действителни врати на най-големия чар. В това отношение ти стоиш по-високо от всяка блудница, която би решила, че гърдите имат по-голяма власт. А сега знай, че през твоите очи и уста могат да излизат послания. Посланията на устата ти ще бъдат директни. А посланията на очите ти индиректни…”
Казаното от духа на Езавел беше толкова дълбоко, щото се обърнах с въпросителен поглед към ангела. А той ми каза:
“Стефане, нещата в духовния свят са точно такива. Посланията на устата са винаги директни, защото и Исус ти казва, че от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Директните послания водят до директно чародейство. Колкото до очите, там положението е по-сериозно. Пак Исус ти казва в Евангелието, че:
“Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то и цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!” (Матея 6:20-22)
Окото е светило на тялото. Само че когато това око бъде помрачено от духа на Езавел, то и властта на тъмнината е станала невероятно голяма. Причината е скрита в това, че очите са врати на човешкия дух и могат да излъчват, както и да приемат определени послания. В крайна сметка, когато четеш Божието Слово, очите ти поглъщат Словото и го изпращат вътре, към духа. Знаейки за тази способност на очите, дяволът ще направи всичко възможно, така че да накара много очи да станат врати за неговите послания. И понеже тези послания няма да преминат през ума, а ще се насочат направо в сърцето, затова такива послания са индиректни или подсъзнателни. Следователно – когато някой сатанински служител погледне към определен човек и човекът също го погледне, то от срещата между двата погледа ще се реализира духовен мост. Тогава от очите на сатанинския служител могат да излязат зли послания, напълно неуловими от ума, които просто да влязат в сърцето и чак след това умът да реагира според тежестта им. Ето тези индиректни послания ще доведат до индиректно, или тайно, скрито чародейство. Човек може да говори с очите си, не по-малко успешно, отколкото с устата си.
Нека по-нататъшната изповед на духа на Езавел ти даде още по-голям поглед върху тази тема…”
Отново се заслушах в изповедта на духа на Езавел, който казваше:
“Твоите умения ще ми бъдат необходими, за да те утвърдя като чародейка, понеже чарът ти е твърде силен, за да остане неизползван. Искам да осъзнаеш някои принципи на чародейството. Първият принцип е този, че плътският грим винаги създава плътски чар и отговаря на плътското обаяние и привличане. С такъв грим и чар ти ще владееш само плътското в човека. Вторият принцип е този, че духовният грим създава духовен чар и отговаря на чародейството. С такъв грим и чар ще станеш най-успешната слугиня на нашия бог. Ако досега аз те усъвършенствах по плът, като те научих на някои неща, то ти предстоят упражнения за духовно засеняване, понеже нашият бог има силна мотивация да владее духовно над Израил и тази мотивация определи изборът му върху теб. Моят бог ще отвори врати за теб в Израил и ти трябва да отговориш на всичките му очаквания…”
В този момент в съдебната зала настъпи оживление, защото Исус се изправи. Тогава духът на Езавел млъкна, очаквайки с ужас следващите Му въпроси. А Вечният Съдия посочи с пръст духа на Езавел и го запита:
“Как Луцифер отвори врати за влиянието ти в Израил?”
Тогава духът на Езавел се обърна в сферата към духа на Ахаав, погледна го и каза:
“Всемогъщи Исусе! Тук при мен, като обвиняем, Ти Си призовал и духът на Ахаав. Преди да започна атаките си против Израил аз имах помощта и съдействието на духа на Ахаав. Затова, според Волята Си, извърши разпит на този дух, преди отново аз да разкрия стратегиите и тактиките на моят началник Луцифер…”
Така духът на Езавел и душата на жената Езавел паднаха по лице към дъното на сферата, в която бяха поставени и в следващия миг вниманието на всички съдебни заседатели и свидетели бе насочено към духа на Ахаав и душата на човека Ахаав.

Leave a Reply