ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – II ГЛАВА

2. “И ВИДЯХ ПРЕСТОЛИ…”

Знай братко, че тази книга беше родена с болка. За всеки ред, който ще прочетеш, е водена духовна битка. И както огънят разтопява златната руда, за да се отдели шлаката и да блесне чистотата на благородния метал, така в огъня на страданието от гонението на Езавел, което преживях през последните три години, се роди тази книга. Аз ти я давам даром с едно единствено пожелание – да бъдеш предпазен от облъчването на този дух и да издигнеш духа и сърцето си в действителна връзка с Господ Исус Христос.
Когато тръгнах да пиша това слово, аз видях престоли. Тогава Божият Дух посети сърцето ми и ми каза:
“Стефане, Аз съм приготвил престоли за Избраните Си. Те ще царуват с Моя Син хиляда години. И няма по-голяма чест и награда от тази – да бъдеш участник в това царуване и да бъдеш от онези, които ще съдят престъпленията на Луцифер и всичките му демони. Само че има едно условие, за да седнеш на престола, който съм ти отредил. Това условие ти заплащаш днес. Днес Аз разбирам дали вярващите в Мен наистина Ми вярват и любящите Мен наистина Ме любят…”
Тогава попитах Бога:
“Боже, как да изпълня това условие, за да Ти покажа, че Ти вярвам и че Те обичам?”
А Бог ми отговори:
“Няма по-голямо беззаконие пред Очите Ми от беззаконието на греха в Църквата. Защото, ако светът лежи в лукавия и езичниците погиват от нямане разум и знание за Мене, то как същият този свят намира място и сред християните, след като съм им дал разум да познават Истината?
Ти ще покажеш, че Ме обичаш, когато осъдиш греха в Църквата. Ти ще покажеш, че Ми вярваш, когато в Дух и Сила изпълниш писаното Ми Слово от Апостол Павел в “Посланието към Римляните”…”
Нека сега ти покажа стиховете, записани от Павел:
“Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът, но по Дух]. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим, не по плът, но по Дух…” (Римляни 8:1-4) 
Когато очите ми прочетоха това Слово, за което ми говори Божия Дух, аз разбрах, че именно това е очакването на Бога. Тогава отново видях престолите, а Бог ми каза:
“Така, както Моят Син осъди греха в плътта Си, за да се изпълнят изискванията на Закона във вас, които ходите не по плът, но по Дух, така днес Аз издигам служители, които ще осъдят греха в Христовото Тяло, което е Негова плът, защото не може повече беззаконието да владее Църквата Ми. Осъди греха в Христовото Тяло и така ще покажеш, че Ме обичаш и че Ми вярваш и искаш да седнеш на престола, който съм ти отредил…”
Разбираш ли, братко, че днес е времето, когато трябва стопроцентово да влезеш в Словото на Бога и това Слово да оживее вътре в теб? Защото обещаното от Библията за Небесния ни живот с Помазаника се заплаща днес. Но колко от нас са готови да осъдят греха в Църквата? Колко от нас са готови да платят цената, за да бъдат слуги на Съдията? Защото днес има продажни пастори и учители, изгубили Духа на Бога и станали теолози, които утвърждават закона на греха и на смъртта в Тялото на Христос, а вярващите, които ги гледат, изпадат в особен духовен транс, необясним по никакъв плътски начин.
Отново ще ти кажа, че днес в Присъствието на Святия Дух има престоли. Те все още са скрити за света, но стават явни за всеки, който се посвети на Исус, за да осъди греха в Тялото Му.
Искаш ли да осъдиш духа на Езавел?
Тогава просто имай вярата и жаждата да прочетеш тази книга, защото тя ще е най-необикновеното четиво, което някога е посещавало сърцето ти.
Защо необикновено ли?
Именно защото необикновен беше пътят, с който Бог ме доведе до осъждането и изобличаването на този дух. Как бях доведен до този път? Ето как. Исус хвана с ръката Си сърцето ми и в един момент аз се озовах в една огромна съдебна зала. Тогава Той ми каза:
“Това, което видиш и чуеш, запиши и потвърди на книга. То все още не се е случило, но ще се случи. Аз ти давам пророческо видение за разпита и осъждането на духа на Езавел. Наблюдавай внимателно както Съдията, така и подсъдимия. Запиши на книга както въпросите на Съдията, така и отговорите на подсъдимия…”
Искаш ли един ден да седнеш на престол, направен от Исус лично за теб? Искаш ли да се намериш в чудесния стих на “Откровението”:
“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години…” (Откровение 20:4)
Искаш ли да утвърдиш в себе си онази духовна сигурност, за която Павел ти каза:
“Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи…” (I Коринтяни 6:3)
Искаш ли, най-вече, бъдещето на съдбата ти да се огледа в чудесния псалом:
“Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си. Славословия към Бога ще бъдат в устата им и меч остър от двете страни в ръката им, за да отдават възмездие на народите и наказание на племената. За да вържат царете им с вериги, и благородните им с железни окови, за да извършат над тях написания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя…”  (Псалом 149:5-9)
Ако искаш всичко това, то се приготви да повярваш на това слово. Тази книга ще даде изобилна представа за вярата на твоето сърце. Представи си братко, че Царят на царете е дошъл при теб и ти е дал бинокъла на Божието Слово. А след това е отворил очите ти и ти е казал:
“Наблюдавай бъдещето, защото то ще е такова, каквото съм го изрекъл! Наблюдавай осъждението на нечестивите духове, защото няма да има дух, който да се скрие от възмездието Ми! Наблюдавай и положи в сърцето си духовното осъждение, което Аз ще направя над духа на Езавел, защото във Вселената няма адвокат, който да поиска оправдателна присъда за този дух. Наблюдавай и запомни всички отговори на духа на Езавел, с които той ще разкрие себе си, понеже е притиснат от Святостта и Светлината Ми. Само така ти ще имаш нужното помазание и нужното дръзновение да свалиш грима на Езавел…”
Оттук нататък не ми остава нищо друго, освен да помоля Бог да ти даде нужната вяра и ти наистина да се почувстваш като участник в осъждението над нечестивия дух на Езавел.

Leave a Reply