ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 2 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с блаженствата и благословенията! С това послание Святият Дух ще постави духовните ти нозе на Пътя Христос и ще те опази от другите пътища! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply