ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 1 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с последната Му невидима Църква на земята, която ще изпълни библейските знамения от живота на моавката Рут. Нека Святият Дух потвърди на сърцето ти, че Църквата Рут е създадена от Божиите слуги, пророците, които Бог Отец изпрати на земята, но те бяха безсрамно наскърбени и похулени от поканените за Сватбата на Сина Му! Именно затова Господ Исус Христос повторно изпрати Божиите пророци по кръстопътищата, за да съберат разпилените човешки души след последните жетви на Вавилон! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply