ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 5 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на продажността и користолюбието на много църковни лидери. С тази книга Святият Дух ще ти даде Силата да спечелиш Венеца на Правдата и да укрепиш благочестието си! Съкруши духа на Ахан с Меча на Божията Истина и работи за възстановяването на Господния Авторитет в църквите!

Leave a Reply