ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 4 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на чуждия дяволски огън в отстъпилите от Завета Господен църкви! Изпълни се с Огъня на Святия Дух, за да проповядваш на човеците Божията безусловна Любов!

Leave a Reply