ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 3 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на поклонниците на Мамон, които като кучета следват богатите си покровители! Нека Святият Дух те изпълни със Сила, за да възстановиш Господния Авторитет в опустошените от сребролюбие църковни общества!

Leave a Reply