ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 2 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на фалшивата доктрина за финансов просперитет на църквите! Разруши чрез Силата на Святия Дух последното златно теле на дявола и се посвети във възстановяването на Христовото Учение, което беше лукаво подменено от потомците на Юда Искариотски!

Вашият коментар