ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 1 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването и осъждението на главните духове на умноженото беззаконие – Езавел, Корей и Мамон! В откъсите, които съм изговорил, ще бъдеш вдъхновен от Духа и Силата на Пророк Илия, Духа и Силата на Пророк Моисей, и най-вече – от Духа Исус Христов, който не се огъна пред съблазнителната примамка на светското богатство!

Leave a Reply