ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 10 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано със шестия печат на Божията Книга! С това послание Святият Дух ще ти даде Сила да претърпиш най-голямото гонение върху свидетелите на Христос! И като превъзмогнеш дяволската опресия, да останеш Верен и Истинен до Верния и Истинния!

Leave a Reply