ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 9 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Виното на Завета Му! С това послание Святият Дух ще те направи гладен за повече гонение, с претърпяването на което ще прославиш Името на Божия Син и ще се уподобиш в Образа Му! Нека стихът от Галатяни 2:20 стане съвършен смисъл и прицел на сърцето ти!

Leave a Reply