ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 8 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с двете монети на Добрия Самарянин. С това послание Святият Дух ще те направи проводник на Божията Съвършена Любов, който помага на сърцесъкрушените и повдига наскърбените!

Leave a Reply