ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 7 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано със сиромаха Лазар и Лоното на Авраам! С това послание Святият Дух ще ти даде Сила да превъзмогнеш над Мамон, който е духът на алчността и сребролюбието!

Leave a Reply