МОЛИТСТВУВАЙ И БЛАГОУСПЯВАЙ – 2 ЧАСТ

“Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко…”
(3 Йоан 1:2)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с молитвата “Отче наш”, която Той изговаряше към Небесния Отец на Елеонския Хълм! С това послание Святият Дух ще ти даде да преминеш с Господната Молитва през седемте врати до Божието Сърце!

Leave a Reply