МОЛИТСТВУВАЙ И БЛАГОУСПЯВАЙ – 1 ЧАСТ

“Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко…”
(3 Йоан 1:2)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с вътрешната стаичка на Вярата! С това послание Святият Дух ще те изгради като молител по Съвършената Божия Воля!

Leave a Reply