ЛЕТИ, БЛЕСТИ И ПРОСВЕТЯВАЙ!

“Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него…”
(Йоан 1:32)

Мили приятелю! Изпълни сърцето си със Святия Дух, с Белия Гълъб, кацнал на Господното рамо при водите на Йордан! Той е Птицата в теб, готова да те въздигне до Небето с Вярата Исус Христова! Лети, блести и просветявай човеците с Благата Вест! Нека чрез стиховете, които написах през годините и изговорих в този поетичен рецитал, Гълъбът разпери Крилата Си в теб! Амин!

Leave a Reply