ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

1. АЛФАТА И ОМЕГАТА

Скъпи ми братко! Нека думите в тази книга, които Святият Дух ми дава да запиша за твоето насърчение и просветление, станат основа за истинското ти стоене в Словото на Бога и в Неговия Живот. Защото във времето на Господ Исус и Неговото земно служение Небесният Отец задвижи най-прекрасните и съвършени съдби. То е като да си представиш как един велик художник застава пред едно бяло платно, на което иска да нарисува най-красивата картина, за да я подари на поколенията. Тогава този Художник намира такива багри и цветове и използва такова вдъхновение, щото във всички векове по-сетне да не се намери картина, по-красива и вдъхновена от Неговата Собствена. Помисли върху това, че вече две хиляди години на земята се проповядва Благата Вест. Две хиляди години Евангелието е картина, в която се влюбват хиляди по хиляди сърца. И ако и мнозина да са се опитали да направят копия на Тази Картина, то те не са могли нито да притурят, нито да отнемат на нейната съвършена пълнота. Онзи, който вече е бил влюбен в Картината, е разбрал небесната истина, че не е нужно нищо друго, освен да паднеш по лице пред Отца и да Му кажеш:
“Отче, нека тази картина, която Ти нарисува със съвършената Си Сила, стане картина на моя живот. Аз искам да вляза в нея, да живея в нея, да пребъдвам в нея. Аз зная Господи, че дори десет пъти по хиляда години да преминат още на тази земя, то никога на земята няма да се възпроизведат онези светли и прекрасни примери, които Ти ни даде. И нищо друго няма така да ме вдъхнови и просвети, очисти и утвърди, както Твоето Слово. Защото Ти Си Алфа и Омега, Началото и Краят. Човеците се раждат и умират. Делата им се превръщат на прах и пепел и споменът им се губи в дългата диря на времето. Но Твоето Слово остава, Господи! Твоята картина остава, за да кара човеците от всяко поколение да оставят своите си пътища, за да намерят Пътят, Истината и Животът…”
Имаш ли такъв мотив и устрем в сърцето си, братко мой? Имаш ли вярата да приемеш, че Словото на Бога и Отца става толкова по-тайно и непознато, колкото повече го познаваш и проумяваш? Имаш ли смирението да вдигнеш ръка и признаеш, че колкото Небето е по-високо от земята, толкова дълго ти ще пътуваш към Сърцето на Отца, и само по Неговата Милост, без никакви твои заслуги ще получиш Небесния Хляб?
Аз искам точно така да живея. И докато дъхът, даден ми от Бога, пълни дробовете ми и движи устните ми, ще зная, че проумяването на един стих от Словото Божие е по-голяма привилегия и богатство за сърцето от печалбите и користите на целия свят.
Нека сега ти кажа с какви тайни Господ Исус просвети сърцето ми, за да започна да виждам невидимото действие на Бог Отец в живота на Йоан. Като начало Исус ме накара да внимавам в самото име, дадено на ученика Му. Защото човек идва на земята с името си и носи съдбата си в името си, за да бъде вярно и писаното от Апостол Павел, който в “Ефесяни” каза на всички ни:
“…затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос], от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята…” (Ефесяни 3:14-15) 
Ако всеки род би носил името си, то и всеки род носи съдбата си, защото съдбата на всяка твар е от Господа и краят й се предвижда от Него. Затова нека сега те направя свидетел на разговора, който имах с моя Господ, защото Той започна да говори в сърцето ми, като казваше:
“Искаш ли да Ме познаеш като Алфа и Омега?
Тогава се приготви да тръгнеш с Мен в разбирането на Божията Воля за съдбата на слугите Му. Виж съдбата в името “Йоан”. Защото именно с този поглед ти ще отключиш тайните и дълбоки съдби на Отца. Какво забелязваш в това име?”
“Господи, аз зная, че името “Йоан” ще рече “Благодатен е Господ”. И ако Господ е Благодатен, то всеки, който носи името Йоан, би имал мощно благоволение от Отца…”
“Виж тогава първия човек в Новия Завет, който имаше това благоволение. Кой беше той?”
“Господи, това беше Йоан Кръстителят. Словото Ти казва, че докато родителите му имаха желанието да го кръстят на баща му, пак думата, казана чрез Архангел Гавриил, устоя. И свещеникът Захарий, макар онемял, написа на дъсчица:
“Йоан ще е името му…”
“Помисли тогава, че ако Господ твоят Бог е Алфа и Омега, то не вижда ли Той както Началото, така и Края? И ако Господ виждаше служението на Йоан Кръстителя, то нима Го изненада краят на Божия Пророк в тъмницата?”
“Не, Господи! Далеч да бъде от Тебе и от Отца да сте изненадани. Понеже Давид в един от псалмите каза много ясно за силата на Божието предузнание, като написа:
“Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!” (Псалом 139:16-17)
Как тогава да мисля за някаква изненада у Бога и Отца, след като Сам Той е записал всичките определени дни на Йоан Кръстител, преди още да се е явил и един от тях. По-скоро мисля, че Бог така е наредил съдбите Си, та да се извърши именно Неговата Воля при всякакво стечение на обстоятелствата…”
“Точно така, момчето Ми. Обстоятелствата са земни обяснения и земни оправдания, дадени от земни човеци. Но у твоя Отец няма обстоятелства и случайности. И Неговите съдби се ръководят от силата на предузнанието и провидението.
Как мислиш? Първият човек в Новия Завет, който носеше името “Йоан”, извървя ли съвършено пътя си?”
“Не, Господи! Пророк Йоан не извървя съвършено пътя си, при все, че в най-върховния миг от живота си той беше предан на Бога и Отца и Сам Ти дойде при реката Йордан и се кръсти от него. Но той допусна и грешки. Защото при все, че заяви за Тебе:
“Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам…” (Йоан 3:30)
… пак не защити съвършено и с дела тази своя изповед. Евангелието Ти, Господи, показва, че често имаше спор между Твоите ученици и Неговите ученици. Затова се питам:
За какво му бяха на Йоан ученици, след като на земята вече беше влязъл в служение Съвършеният Учител? Не трябваше ли неговите ученици по личния му пример и призив да станат Твои последователи?”
Исус се усмихна на размислите ми и каза:
“Помисли, че Йоан Кръстител предиде в духа и силата на Пророк Илия. И въпросът, който сега Ми задаваш за Йоан, в пълна степен можеш да го зададеш и за Илия. За какво му бяха на Пророк Илия ученици във Ветил и Ерихон, след като Отец не благоволи в тях, но в избраника Си Елисей?”
Думите на Исус ме изумяваха. Възхищавах се на мъдростта Му, но все още не разбирах пълнотата. Затова Го запитах:
“Господи, как да разбирам тези противоречия? От една страна и Илия и Йоан бяха Божиите пророци и помазаници. От друга – те поставиха като приоритет в служението си именно това – да приготвят последователи и довършители на делото си. Но както при Илиевите ученици, така и при Йоановите Отец не благоволеше в тях. Понеже ако благоволеше в Илиевите, то не би допуснал да станат за смях и да търсят Пророк Илия из бърдата. И ако благоволеше в Йоановите ученици, то в пълна степен би ги направил Твои. Тогава те не биха питали защо постят много, а Твоите не постят…”
“Виждаш ли, Стефане? В сърцето ти има много въпроси, за които е нужен само един отговор. А отговорът е този, че нито Илия, нито Йоан познаваха Съвършената пълнота на Отца. Те бяха служители отляво, по Волята Му. Но те не знаеха докъде се простира Силата Му. И затова, съвсем по човешки, промислиха и ученици за делото си. Но Ние отдавна бяхме видели това. И както при Илия, така и при Йоан Кръстител, Отец даде изходен път. При Илия изходният път бе след пещерата, когато Отец Му посочи Елисей. Докато при Йоан Кръстител имаше друг изходен път, за който ще ти говоря сега, за да разбереш, че наистина Господ твоят Бог е Алфа и Омега. И за да разбереш, че делото на Божия Пророчески Дух не пропадна със смъртта на Кръстителя. Затова виж видението, което ще ти дам…”
Така Исус направи пред очите на сърцето ми да се разкрие видение. Това видение бе свързано с реакцията, която Господ имаше, когато Йоан Кръстителят беше обезглавен в тъмницата. Виждах Исус сред тълпи от народ. Около Него стояха дванадесетте Му ученици, а Исус като вдигна ръка и накара множествата да утихнат, каза с висок Глас:
“Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: “Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе…” (Матея 11:7-10)
Всички бяха вперили погледите си в Исус, Който продължаваше да говори, като казваше:
“Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя…” (Матея 11:11)
След тези Си думи Исус се обърна, и като постави ръката Си върху главата на ученика Си Йоан, допълни:
“…обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство насила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша…” (Матея 11:11-15) 
Така видението се прекъсна, а Господ отново започна да ми говори, като каза:
“Забеляза ли, че поставих ръката Си върху главата на ученика Си Йоан?”
“Да, Господи мой! И много силно впечатление ми направи това, че с поставянето на ръката Си Ти каза думите, че най-малкият в Небесното Царство е по-голям от Кръстителя. Така от видението Ти разбрах, че в този случай Ти имаше предвид именно ученика Си Йоан…”
“Точно така, момчето Ми. Но и това не е пълната истина върху случилото се. Защото с Моите думи пред събраните човеци и с поставянето на ръката Ми върху главата на Йоан, Аз го ръкоположих за Пророк на Отца, по-силен от всички предишни пророци. Защото Йоан получи не само Духа и Силата на Илия, в които е Волята на Отца Ми. Той получи и Духа и Силата на Моисея, в които е Силата на Отца Ми. Затова пред събраните човеци продължих да говоря, като им казах, че от дните на Йоана Небесното царство насила се взема. Ето така Пророческият Дух на Отца слезе върху сърцето на ученика Ми Йоан. Как мислиш тогава? Защо нарекох ученика Си “най-малкия в небесното царство”?”
“Господи, Ти Си Царят на Небето. Ако някъде е Царят, там е и Царството. Сам Ти ни казваше, че:
“Божието царство не иде така щото да се забелязва; нито ще рекат: Ето тук е! Или: Там е! Защото, ето Божието царство е всред вас…” (Лука 17:20-21) 
Колкото до това, че Йоан в мига на ръкополагането му от Теб е бил най-малкият в Небесното Царство, то едва ли отговорът, че е бил най-малък на възраст измежду другите Ти ученици е правилен. По-скоро си мисля, че това е най-смиреният Ти ученик, онзи, който също трябваше да понесе съдбата на името “Йоан” в живота си…”
Исус ме погали по главата. А после каза:
“Ученикът Ми Йоан наистина се смири. Но и той имаше своя изпит. Понеже след като го ръкоположих да продължи делото на Кръстителя, двамата с Яков изпратиха пред Мене майка си, която, като бе разбрала от синовете си, че Божието благоволение пада от Йоан Кръстителя върху ученика Йоан, реши да предизвика Мен и Отца Ми с думите:
“Заповядай тия мои двама сина да седнат, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоето царство…” (Матея 20:21)
А знаеше ли тази ревнива майка, толкова загрижена за Божието благоволение над синовете й, че право да избира слуги и пророци по Сърцето Си, е лично право на Отец Ми? Знаеше ли тя, че там, пред златния светилник, от векове и за векове ще стоят двамата помазаници Моисей и Илия? Знаеше ли тя, че ако и Човешкият Син да беше Господ и Бог, пак Той не можеше да съизволява с Отца. Защото Синът люби Отца и Отец люби Сина.
И Аз и Отец едно сме!
Но ето тази майчина ревност с неправилен фокус, накара останалите да се съблазнят и възнегодуват. Защото тя бе решила в сърцето си, че ако Бог е благоволил да постави сина й Йоан, като Свой Пророк, то това Негово решение ще отмени благоволението Му върху другите Му пророци. Точно тук дойде първият изпит за Йоан. Понеже и на него, и на брат му Яков, а и на всички останали, казах:
“Моята чаша наистина ще пиете, [и с кръщението с което Аз се кръщавам, ще се кръстите]; но да седнете отдясно Ми и отляво Ми не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено от Отца Ми…” (Матея 20:23)
А Йоан наистина внимаваше на думите Ми. Защото пожела да седне не отдясно или отляво. Той пожела Лоното Ми. Той пожела Сърцето Ми. И така съхрани не само помазанието си, но и увеличи съвършеното Божие благоволение върху живота си.
Виж тогава как Йоановото Евангелие носи в себе си лъча на Пророческия Дух на Отца. Как започва то?”
Усмихнах се на въпроса на Господ. Защото Исус винаги обича да задава въпроси, в които блести отговорът. Затова, като хванах Светлината, която излезе от благодатните устни на Царя, казах:
“Господи, виждам, че Евангелието, написано от Йоан, е по-различно от всички други Евангелия. То носи в себе си заряда на Пророческия Дух. Самото му начало сякаш е духовно повторение на началото от “Битие”. Понеже Йоан записа:
“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана…” (Йоан 1:1-5) 
А Моисей започна в “Битие” с думите:
“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи…” (Битие 1:1-5)
Свържа ли двете послания, то виждам, че са едно. Защото и в едното и в другото стоиш Ти, Господи! Защото и в едното и в другото стои Отец! Защото и от едното и от другото блести светлият лъч на Пророческия Дух…”
Исус отново се усмихна. А след това ме попита:
“Сега разбираш ли защо Йоан беше явният Апостол и скритият Пророк?”
“Да, Господи! Сега разбирам, че съвършената причина за изливането на Пророческия Дух е да се свидетелства за Тебе. Защото на Пророк Йоан в “Откровението” Твоят ангел каза именно това:
“…поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса…” (Откровение 19:10)
Защото всички пророци в Стария Завет пророкуваха за Тебе. А в Новия Завет Отец Ти прибави слуга по Сърцето Си, за да стане той слуга и по Твоето Сърце. Той беше едновременно избраник на Отца и Твой Личен избраник. И в служението за Отца той беше Пророк, а в благовестието за Твоето Царство – Апостол. Затова никак не се учудвам, че Йоан беше явният Апостол и скритият Пророк…”
“Нещо повече. Погледни на Словото Ми с Моя поглед. Защото Аз казах на всички ви думите Си:
“Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните Му! И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива…” (Матея 10:24-27)
Така и в живота на Йоан не остана скрит Пророческият Дух на Отца Ми. Защото Той проряза цялото служение на Йоан за Небето. Но Йоан не би станал онова, което стана, ако с цялото си сърце не внимаваше на думите Ми. Защото, за разлика от Кръстителя, който си създаде цяла пророческа школа, Йоан завинаги утвърди сърцето си в Небесната истина, че ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата – по-горен от Господаря си. Затова Йоан заживя в Моето Сърце и Аз заживях в неговото.
Виж тогава категоричните свидетелства за избора на Отца Ми върху Йоан. Избор, с който ще разберете, че никой не може да вземе нищо върху себе си, ако не му е дадено отгоре…”
След последните думи на Исус видението прекъсна, а аз седнах да запиша всичките скъпоценни думи на моя Господ.

Leave a Reply