ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 6 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с оцеляването над Вавилонските ледници. С това послание Святият Дух ще ти даде Огъня, с който да претърпиш и превъзмогнеш над хладината на тщеславните църкви!

Leave a Reply