ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 5 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговото Свято Рождение във Витлеем! С това послание Святият Дух ще ти даде Сила да претърпиш и превъзмогнеш всички несгоди и лишения на земното битие, както го претърпяха Йосиф и благодатната Мария. И като приемеш Благата Вест – да просветиш сърцето си със Светлината на Витлеемската Звезда!

Leave a Reply