ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 4 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с тихо течащите Силоамски води. С това послание Святият Дух ще ти даде Сила да претърпиш шума на Вавилонското тщеславие. И като превъзмогнеш над него – да намериш тишината на Смирението в пещерата на Пророк Илия!

Leave a Reply