ХВАЛИ И БЛАГОСЛАВЯЙ!

“Благославяй, душе моя, Господа, и всичко що е вътре в мене нека хвали Святото Му име…”
(Псалом 103:1)

Мили приятелю в Духа Господен! Стани съучастник в хвалението и поклонението, с които са заредени стиховете, които Святият Дух ми даде да напиша в прослава на Спасителя Исус и Небесния Отец! Хвали и благославяй Бога на Светлината и Спасението!

Leave a Reply