ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 3 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Веемота! С това послание Святият Дух ще ти даде Вярата на Господ, за да претърпиш гонението и съпротивата на дявола, и превъзмогнал над нея да станеш част от Изящното Дело на Бога!

Leave a Reply