ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 2 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Портите на Живота и смъртта. С това послание Святият Дух ще те изпълни със Сила, за да претърпиш отмъщенията на дявола и да превъзмогнеш над смолата му. А след това – последвал Божия Син през Небесните Порти – да пребъдваш духовно в Дъгата на Бога!

Leave a Reply