ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 1 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Вика на Неговата Кръв, пролята на Голготския Кръст. С това послание Святият Дух ще ти даде копнеж да съучастваш в Господните страдания и да понесеш кръста си, следвайки Словото и Примера на Спасителя!

Вашият коментар