ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 10 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Небесният Език на Любовта! С това послание Святият Дух ще те направи прославен победител за Бога, покоряващ човешките сърца с Огъня на Бога и Отца!

Leave a Reply