ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 9 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Божиите Съвършени Дарове. С това послание Святият Дух ще те научи да разпознаваш Исус, Който живее в сърцата на Своите свидетели и последователи! Бъди победител на Вяра и проводник на Божията Любов, за да бъдеш от поколението на благословените, които възлизат прославени в Сион!

Leave a Reply