ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – V ГЛАВА

5. ИЗГУБЕНОТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ НА ЦЪРКВАТА

Ето какви стихове се откриха пред очите ми:
“Противниците му взеха връх; неприятелите му благоденстват; защото Господ го наскърби поради многото му беззакония; младенците му отидоха в плен пред противника. И изгуби се от сионовата дъщеря всичкото й великолепие; първенците й станаха като елени, които не намират пасбище, и стават безсилни пред гонещия ги…”
Знаеш ли, братко мой, колко различен е човешкият поглед от Божия?
Толкова различен, колкото са различни погледът от земята към Небето и от Небето към земята. Защото наистина последните тенденции в много църкви показват, че пророк Еремия безпогрешно е дал диагнозата на духовната разруха и унищожение на отстъпващата от Бога църква.Виж само категоричното слово на пророка. Той говори, че противниците на духовния Ерусалим “взеха връх” и “неприятелите му благоденстват”.
Какво значи да вземеш връх?
Това значи да започнеш да владееш над човеците във всичко, което пожелаеш. Така светският дух започна да владее над всичко в църквите. Той се разположи като духовен великан като поиска преклонение и съобразяване с него от всички християни. Тогава онези, които имаха типично кучешки нюх, усетиха къде е съблазнителния кокал и побързаха да го заръфат с такъв апетит, щото дори да предизвикат отвращение в по-слабите във вярата. Светският дух събра всички, които го обичат и им предложи сделка.
Каква беше тази сделка?
Нито повече, нито по-малко – изместване на прицела на вярата. Богопротивният дух извади куфарчето с многото си долари и всякакви други поощрения, а после каза на зяпналите пастири и проповедници:
“Стига вече с вярата ви в горното. Насочете вярата си към моето куфарче. Отец така е утвърдил закона на вярата, че всяка вяра ражда. Тогава вярвайте в парите ми. Започнете да ги размахвате от амвоните си и накарайте всичките си овце да повярват, че съм привлекателен и мога да ги залея с пари и благоденствие. В крайна сметка за Евангелието трябват много пари, нали…”
Може би ще си помислиш, братко мой, че твърде смело смея да твърдя за тази сделка. Но тя наистина съществува и вече се е случила. Тази е причината Еремия да казва за Божия осквернен Храм, че “младенците му отидоха в плен пред противника”. И как няма да отидат, след като започнаха да вярват, че е възможно да служат на двама господари? Как няма да отидат, след като просто взеха малко грим от тщеславните доктрини на просперитета и маскираха Мамон да изглежда като Исус?
Целта оправдава средствата. А средствата наистина потекоха като река към портфейлите и банковите сметки на служители, станали наемници. И бедната душа, ходеща на църква, започна да забелязва как с всеки изминал ден костюмът на пастира й ставаше все по-лъскав и ризите му – все по-колосани и бели. Старият раздрънкан “Трабант” моментално се превърна в лъскав “Мерцедес”, а квартирата под наем по някакъв чуден начин се преобрази на богат дом, обзаведен по западен каталог. И когато бедните и изтормозени старици с малки пенсии гледаха на чудесата, станали с пастирите им, те сложиха ръка на устата си и казаха:
“Ама че великолепие! Ама че чудо! Господ наистина бил велик…”
О, мили и наскърбени жени! О, слаба човешка вяро! Това великолепие, което сте видели, го е видял и пророк Еремия. Само че той не говори за идещото великолепие, но за изчезналото великолепие. Виж пак думите на пророка:
“И изгуби се от сионовата дъщеря всичкото й великолепие…”
“Ама как така изгубено?” – ще се възмути някой омаян поклонник на просперитета и ще добави:
“Тези палати, които си построиха пастирите ни, тези луксозни коли, които си накупиха, тези офиси които си отвориха – на това мизерия ли му казваш? Не е ли велик Бог, Който ги е благословил…”
Сигурно е много велик! Само че не знам за кой бог говориш! Моят Бог и Господ Исус има друго мнение по въпроса. Защото за това великолепие на богатите пастири Той каза:
“Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен сиромах сляп и гол…” (Откровение 3:16-17)
Човек наистина трябва твърде много да обича Господ, за да чуе гласа Му и да разбере мислите Му. Защото когато с поклони към Мамон мнозина са се обогатили, те са загубили другото, което са имали. Понеже Исус ми каза и това:
“Запомни, че дяволът никога не дава нищо, преди да е взел нещо. За да получиш от дявола, трябва първо да му дадеш. Спомни си, че той Ми предлагаше богатствата на целия свят. Но преди това поиска от Мен да му дам нещо от Себе Си. Той поиска поклона на вярата Ми! Той поиска сърцето Ми! Как тогава някои мислят, че ще получат всичките световни блага, без да са коленичили пред княза на този свят? Или са забравили думите му, когато Ми казваше:
“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” (Лука 4:6-7)
Сега разбираш ли, че в действителност се изгуби Небесното великолепие на Сионовата дъщеря, защото тя придоби земното великолепие и сърцето й отиде след великолепието й? Как искаш тогава да водя тези пастири-наемници, след като те са забравили да слушат гласа Ми? Затова сега ги попитай:
Защо не облякоха в скъпи дрехи овцете от паството си, но облякоха собствените си охранени тела? Защо не направиха богати къщите на овцете си, но направиха богати собствените си къщи? Защо не купиха автомобили на бедните, но купиха на себе си? Защо престанаха да бъдат слуги на мнозината, но мнозината им станаха слуги? Знаеш ли защо?
Защото, според както ти го казва Еремия, такива станаха като елени, които не намират пасбище, и вече са безсилни пред гонещия ги. Те не могат да бъдат като еленът от превъзходния псалом… Защото, спомни си какво гласеше това Небесно поучение…”
Отворих библията си и прочетох думите на псалома:
“Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог; кога ще дойда и ще се явя пред Бога? Моите сълзи ми станаха храна денем и нощем, като непрестанно ми думат: Где е твоят Бог? Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това, как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом с глас на радост и на хваление…” (Псалом 42:1-4)
А Исус с гневен глас допълни:
“Къде са днес тези елени? Къде са днес тези жадни за Мене служители? Къде са тези, на които сълзите ще им бъдат за храна, както бяха за пророка Ми Еремия? Къде са тези, които ще заведат шествието в Божия дом, а не в грънчаревата нива?
Защото както еленът пъхти за водните потоци, така мнозина днес пъхтят за поредния дискос с дарения и десятъци. И тези пари им стават храна денем и нощем. Не престават да изчисляват и не престават да дразнят Лицето на Отца Ми. Такива елени нямат бъдеще и видение. Те ще търсят пасище, но няма да намерят, защото неприятелят е преградил всичките им пътеки към Мене. Защото когато в смирение и покаяние трябва все повече да се обличате в Небесните дрехи, в наистина великолепните дрехи на Царството, някои търсят модни агенции да си шият дрехи по поръчка. Затова Аз непременно ще докарам това на главите им. А на всичките Си верни чеда ще дам скръб по Бога, която докарва до спасително покаяние. Затова продължи да четеш Еремия и виж как някои ще се опитат да излязат от черното було на вдовицата…”

Leave a Reply