ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – II ГЛАВА

2. ПОГРЕБЕНИЕТО

Преди Исус да ме заведе в “Плачът на Еремия” Той постави видение пред очите ми. Присъствах на началото на огромно шествие. Стотици хиляди човеци вървяха бавно, а измежду тях бяха избрани десет лидери, които държаха ковчег. Явно че това беше погребение. Краят на шествието не се виждаше, което ме караше да мисля, че е погребение на твърде важна личност. Господ стоеше над погребението, а на лицето Му бе изписана огромна мъка. За пръв път виждах в очите на Исус толкова страдание. Досега Той ми беше давал много видения, но в нито едно от тях не видях лицето Му запечатано с такава болка. Тогава Той хвана сърцето ми и ме постави при Себе Си, над самата погребална церемония, като ми каза:
“Сега внимавай, защото двамата с теб ще се приближим до ковчега, за да видиш кого погребва това голямо множество човеци!”
Така аз и Господ буквално се надвесихме над ковчега, а Исус ми каза:
“Погледни покойника!”
Погледнах лицето на мъртвеца и в първия момент не вярвах на очите си. Гледката ме ужаси, защото беше на пръв поглед абсурдна и невъзможна. Но очите ми виждаха именно това, което виждаха. Тогава казах на Исус:
“Господи, Този покойник Си Ти! Но не е ли абсурдно това? Та Ти си до мен, по-жив и по-реален от всякога, а ето, че това огромно множество Те погребва, сякаш, че си мъртъв. Как е възможно хем аз да говоря с Теб, хем тези човеци да Те погребват?”
А Исус тихо каза:
“В духовния свят много невъзможни неща стават възможни. Защото тези, които днес Ме погребват, вече са Ме умъртвили в сърцата си. Този труп в ковчега вече е безжизнен и бездиханен. И за да не мислят и занапред за Мене, са Ми устроили това погребение. Но ти добре виж къде ще Ме погребат…”
Погледнах как огромното множество се беше запътило към гробищен парк, имащ свод, подобен на арка, където от камък беше изсечено името му. То гласеше:
“Грънчарева нива…”
Наименованието на гробищния парк ме потресе. То говореше твърде много. Тогава отново се обърнах към Исус и Го попитах:
“Исусе, нима ще Те погребат в грънчаревата нива? Не е ли тази нивата, която главните свещеници купиха с тридесетте сребърника, които Юда в разкаянието си хвърли, та отиде и се обеси? И защо те ще Те погребват в нива за погребване на чужденци?”
А Господ ми отговори:
“Много просто! Във всяко време на земята винаги има потомци на Юда Искариотски. И във всяко време от евангелските събития до днес са се събирали сребърници, с които “главни свещеници” са закупували гробища, където да погребат своя Господ. Тези гробища са собствените им сърца. Затова грънчаревата нива е своеобразна проекция на сърдечните помисли и пожелания на мнозинството. Спомни си как казах чрез пророка Си:
“Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, хубавата цена, с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря…” (Захария 11:12-13)
Ето така, момчето Ми, когато грънчарят взе сребърниците, те му дадоха възможност да превърне сърцата на мнозинството в гробища. Самите първенци на това мнозинство го поведоха към най-голямото падение, за да се сбъдне “Плачът на Еремия”:
“Драгоценните синове на Сион, равноценни с чисто злато, как се считат за глинени съдове, дело на грънчарска ръка…” (Плачът на Еремия 4:2)
Така и днес ти гледаш, че лидерите на тщеславната църква са закупили гробище със сребърниците, които грънчарят, (който е духът на този свят) е дал на предатели на Името Ми и на убийци на учението Ми.
Колкото до това, че нивата е за погребване на чужденци, то не е ли станал вече твоят Господ чужденец в сърцата на мнозинството?
Именно затова те Ме убиха и днес Ме погребват в кръвната нива!
Но ти виж как ще приключи погребението, защото не можеш да разбереш “Плачът на Еремия”, ако не присъстваш тука…”
Така аз продължих да гледам огромното шествие, което влезе през гробищната арка и се събра около мястото, където щеше да се извърши погребението. В този момент десетте мъже, които носеха ковчега, го свалиха на земята. След това един от тях се качи на импровизирана сцена, с приготвени микрофони и говорители и започна реч. Ето какво Господ ми каза да запиша от тази реч:
“Скъпи братя и сестри! Време е да погребем старите си разбирания за вярата!”
Мнозинството ревна от възторг:
“Време е! Алелуя!”
А говорителят продължи:
“Време е да се отворим за света, за да го покорим на Бога!”
Мнозинството отново ревна:
“Време е! Алелуя!”
А говорителят пак продължи:
“Време е всичкото злато и сребро да дойде в Храма! Време е Църквата да доминира в политиката и държавното управление! Време е Църквата да влезе в парламента! Време е Църквата да направи дипломирани всичките си членове! Време е да приватизираме целия свят! Време е да покажем, че сме чеда на Авраама и много по-богати от Соломона! Време е на най-великия финансов просперитет! Време е банките да станат собственост на Църквата! Време е всички магазини да принадлежат на Църквата! Крайно време е да погребем старите си предразсъдъци, защото светът принадлежи на Църквата и Църквата принадлежи на света! Амин!”
Цялото множество отново ревна с възторг:
“Амин!”
След това слово десетте мъже отново повдигнаха ковчега “със старите разбирания” като го спуснаха с бели въжета в специално приготвен гроб. А множеството започна да дюдюка и да свирка, да се радва, да подскача и да вика “Алилуя”. Така Господ беше погребан с възгласи на задоволство и никой не можа да види Образа Му в ковчега. Тогава на импровизираната сцена се качиха рок-музиканти и започнаха да подгряват публиката. В този момент Господ хвана сърцето ми и ми каза:
“Вече нямаме работа тук. Тук Аз съм умрял и погребан. Тук Аз повече не мога да се изявявам. Тук повече не мога да проповядвам. Тези тук бързат да вземат земните си користи, защото в тях е делът им. Остави вдовицата да се радва на собствената си праведност, но едновременно с това се приготви да видиш нещо от Небесните места…”
След тези думи Исус ме въздигна много високо и от Небесните места отново ми показа множеството. Този път то уподобяваше на танцуваща жена. Страшното в изгледа на тази жена беше не нещо друго, но това, че тя беше изгубила сватбената си дреха, а наместо нея беше заметната с черен воал, както подобава на вдовица. А Исус отново ми каза:
“Ето този черен воал ще извърши Божият Гняв над тази вдовица, понеже не е облечена в светъл и чист висон, но е като убийца на съпруга си. Този черен воал е нейното проклятие. Този черен воал слезе от черния облак Вавилон и просто обгърна тялото на вдовицата. Дяволът непременно ще опита да направи черния воал да прилича на бял, защото мнозина любовници на вдовицата не крият похотта и страстите си, с които ще я обладаят и излеят семето си в тялото й.
Някога, преди хилядолетия, Аз дадох подобно видение на Еремия. Тогава той видя какво стори Израил спрямо Бог Йеова, както сега ти виждаш какво стори тщеславната църква спрямо Мене. Тогава Еремия заплака. Взе пергамента и записа на него всичката скръб, която преживя сърцето му. А какво преживяваш ти?”
Можех ли да кажа на Исус какво преживявах?
Неговата болка се беше отпечатала върху лицето ми и аз едва възпирах сълзите си. Тогава Му казах:
“Господи, дори да бъда единственият, който е повярвал на призива и видението Ти, аз Те моля да ме употребиш и да изявиш цялото беззаконие на тази вдовица. Защото очите ми са виждали доволно много мерзости спрямо Името Ти и Личността Ти, но като тази последна мерзост не бях виждал никога. Невяста, която да убие и погребе годеника си в нива за погребване на чужденци – това е твърде жестока мерзост, която Небето едва ли ще остави без последствие…”
“Виж тогава последствията, момчето Ми! И укрепи сърцето си да не се плаши от дълбочината на откровенията. Защото Аз непременно ще довърша започнатото с теб и няма да спра, докато не въздам на противниците на Сион…”

Leave a Reply