ПЪТЯТ НА ЮДА – III ГЛАВА

3. ВЯРНОСТТА – ОГНЕНО КРЪЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

Братко мой! Много искам да имам причини, като зная, че непременно дочиташ тази книга, да ти кажа:
“Приятелю мой”
Защото Сам Господ ми откри, че днешното време е време на много братя и малко приятели. Самият аз вече съм заложил на приятелството, защото в него има по-голяма духовна здравина. Ти видя от предишната глава, че Яков и Исав са братя. Но тази роднинска връзка никога не ги направи приятели. Те бяха различни. Единият бе земен, другият – Небесен. Единият търсеше земното богатство, а другият – Небесното. Единият беше възлюбен на Отца, а другият – омразен.
Аз искам чрез тази книга Господ Исус да изцели всички белези на предателство и коварство, които си имал в живота си. И едновременно с това Словото на Исус, думите, които Той ми изговори, да се вселят дълбоко в тебе, за да хванеш верния прицел и да устоиш докрай. Знай, че когато тръгнеш по пътя на Господ, ще бъдеш изоставен от мнозина. Спомни си само един Апостол Павел. Знаеш ли каква мъка и скръб е имал в сърцето си, когато е писал:
“Защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят…” (II Тимотей 4:10)
Ето така мнозина ще оставят и нас, понеже ще обикват сегашния свят. Но аз не обичам сегашния свят и Господ ми дава за теб най-прекрасните думи от Сърцето на Отца. Понеже ето какво ми заповяда Исус да предам, като изговорено от устата на Отца Му:
“Сине мой! Идва краят на времето! Идва онзи миг, когато Аз ще въздам от Пламенния Си гняв над блудницата Вавилон и онези, които живеят в нея. Ти живееш в свят, който е видим, а Аз обитавам в свят, който е невидим. И за да пребъдваш при Мене, трябва да се откажеш от връзките на видимото и да пребъдваш във връзките на невидимото. Понеже видимото е преходно, а невидимото – вечно.
Днес мнозина се поругаха с Моя Син, понеже не Го познават и Аз никога не съм ги призовавал да дойдат при Него. Понеже Аз привличам всеки, който иска да дойде при Сина Ми, но не привличам никой, ако сърцето на такъв желае земното и си е помислил, че Името Исус е начин да спечелиш този свят.
Но какво ще спечели човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си и сърцето си? И каква ще бъде сетнината му?
Моят Син ви завеща Завета Си. В него няма нищо от този свят. Моят Син ви завеща Любовта Си и ви каза, че никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Днес сърцата ви болят, защото не давате живота си за приятелите си, а за предатели, които ви ръфат. Затова Господ вашият Бог сега ви призовава никога повече да не давате живота си за предателите, но да изпитате вярността на ближните в Огън.
Ето, Аз изсипвам Огън в сърцата ви!
Той ще ви направи пламенни!
Тогава край вас няма да останат предатели, защото потомците на Едом не издържат на Огъня Ми. И когато ви предадат на презрение и охулване, на омраза и чародейства, на огъня на този свят, тогава просто се скрийте в Моя Огън и вижте онези, които ще ви последват в страданието и гонението!
Те са вашите приятели!
Те са пратените от Мене!
Те са Моите свидетели!
Който няма Моя Огън, не е Мой свидетел и не може да издържи на огнени страдания за Мене. Такъв няма да влезе в пламенните пещи на последния Навуходоносор. И в Името Си се заклевам:
Такъв няма да преживее Спасението и избавлението на Моя Син!
Защото Синът Ми ще бъде явен в това последно време само за страдащите по Моята Воля, които доброволно предават себе си за Свята жертва и са готови да понесат всичките хули, всичката омраза и гонение, всичкото предателство и зло!
Аз нямам друг изпит за вас в това последно време от огненото кръщение на приятелството!
Аз нямам друг изпит за вас, освен изпита на Вярността!
Защото вяра ще рече да изповядаш Исус за Господ, но Вярност ще рече да Го докажеш!
Нека сърцата ви приемат думите Ми и заживеят призива Ми:
Защото Вярата, изпитана с Огъня на Любовта, се превръща във Вярност! Защото вярата, уплашена от огъня на страданието, се превръща в предателство! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply