ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 8 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с греховете на неразпознаването, записани в двадесет и пета глава на Евангелието от Матея. С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да победиш умноженото беззаконие в тщеславните църкви и да се възпротивиш на всеобщото им отстъпление от Завета Господен!

Leave a Reply