ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 7 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с готовността на християните да участват в Грабването на Църквата. С това послание Святият Дух ще ти разкрие тайната в Гласа на Архангела и звука на Божията Тръба! Екипирай сърцето си с Небесното Знание по тази съдбоносна тема, за да бъдеш сред победителите и прославените от Бога и Отца!

Leave a Reply