ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 6 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговата могъща и величествена изява като Алфа и Омега! С това послание Святият Дух ще те преведе през двадесет и осем пролома на Божиите Времена и Съдби, за да те направи побеждаващ и прославен на Небето в Името на Исус!

Leave a Reply