ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 5 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с тайните на Божия Суверенитет. С това послание Святият Дух ще ти даде да познаваш Съвършената Воля на Бог Отец и всички Негови Небесни принципи и правила, чрез които Той се обхожда с човешките чеда.

Leave a Reply