ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА

13. СКРИТИ ВЪВ ВЕТИЛ

Братко мой! Аз наистина съм повярвал в един Бог на чудесата. Бог, толкова могъщ и превъзвишен, колкото не е възможно да си представим. Бог, Който всякога милее за чедата Си и в тези последни дни на умножено беззаконие протяга ръка от Небето, за да ни спаси.
Искам да знаеш, че дяволът никога не е научил нищо ново, нито е забравил нещо старо. Той винаги ще диша прахта от обувките на Бога. Той винаги ще се проваля, понеже никога не е бил творец, но всякога – имитатор и фалшификатор. Самата дума “Зодиак” ще рече “Стълба към небето”. И за езичниците зодиите винаги са били въдицата, с която халдеецът е вършил писаното:
“Халдеецът изтръгва всичките с въдица, влачи ги в мрежата си, и ги събира в невода си; за това се весели и се радва. По тая причина жертва на мрежата си, и гори тамян на невода си; защото чрез тях делът му е тлъст, и ястието му отбрано…” (Авакум 1:15-16)
Помисли тогава колко тлъст е станал делът за последните халдейци. За онези, които като тръни и бодили, са се поставили в услуга на дявола, за да мамят човешките души. Колко по-тлъст е станал делът на онези, които са се упражнявали не в явния, а в тайния окултизъм, не в явната, но в тайната астрология? И колко огромен е станал този последен Египет?
Аз няма защо да те убеждавам, че е лесно да напуснеш Египет. Но аз искам да вярваш така, както вярва Бог! Защото някога народът Му беше под властта на Египет, но Той го изведе чрез пророка Си Моисей. И днес голяма част от народа Му е под властта на последния Египет, който е в упражняваната скрита астрология. Но Бог не греши. И в Неговия план е записано, че всички, които са се намерили в Книгата на Живота, няма да се поклонят на звяра, нито на образа му, нито на числото му или името му.
А какво значи да се намериш записан в Книгата на Живота?
Ето какво:
Това значи да се намериш във Ветил и сам Отец да ти засвидетелства отвореното Небе!
В това последно слово на тази книга към сърцето ти аз искам да ти покажа и последното прекрасно видение, което Исус разкри пред сърцето ми. Защото то е видение за всички, които отхвърлят Зодиака на Вавилон и искат отвореното Небе над Ветил. А ето и самото видение:
Господ хвана духа ми и ме постави в самото видение, където аз виждах избраника Му Яков. И тогава ми каза:
“Наблюдавай какво ще стори Яков. Защото затова те доведох тука…”
Погледнах на Яков и забелязах, че той намери един камък, който сложи за възглавница на главата си. А след това заспа. И ето, че самото Небе над Яков просия и от там се отвори светла врата. Миг след това лъчите от Небето докоснаха главата на Яков, тъй щото със самото им докосване те се превърнаха в стълба. И тогава видях множество от Небесни ангели, което слизаше по стълбата, а над тях стоеше сам Господ Исус Христос. И тогава Той проговори на Яков, като му каза:
“Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя: защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих…”  (Битие 28:15)
Миг след това, още в самото видение със съня на Яков, Исус се приближи към мен, като ми каза:
“Забелязваш ли, че избраникът Ми Яков си сложи камък за възглавница?”
“Да, Господи! Това е едно от най-запомнящите се неща в това видение!”
“Виж тогава и проумей, че всеки, който иска да е като Яков, непременно трябва да тури камък за възглавница на главата си. Защото Този Камък съм Аз. И със самото дълбоко знамение в живота на Божия избраник ще ви стане ясно защо му се открих и му дадох стълбата към Небето…”
Слушах Господ и вътре в мен се надигна вълна от светлина. Тогава Му казах:
“Господи Исусе! Всеки, който подложи Камък на главата си, показва, че се отрича от себе си, защото иска Ти да бъдеш Неговата глава.
Така разбирам аз това видение!”
Исус се усмихна и каза:
“Виж тогава какво ще стори Яков на сутринта с Камъка, Който използва за възглавница…”
Отново гледах във видението, защото Яков се събуди. И след това каза:
“Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна…” (Битие 28:17)
Така Божият избраник изправи Камъка като стълп и изля масло на върха му. А Исус отново ми каза:
“Забелязваш ли колко мъдро постъпи Яков? Той знаеше коя е причината Господ да му се открие и да му даде стълба към Небето. Затова той изправи Камъкът като Стълп и изля масло върху Него. Днес Аз се обръщам към всички и ви питам:
Готови ли сте да Ме изправите като Стълп в живота си? Готови ли сте да излеете Свято миро върху Главата Ми? Готови ли сте да пребъдвате в Този Стълп през целия си живот, точно така, както пребъдваше Яков? Ако сте готови за всичко това, то непременно пребъдвате във Ветил. Защото Моят избраник Яков живя сто и четиридесет и седем години. Но във всички тези години той знаеше Кой е Стълпът на живота му. Затова, кажи Ми сега:
Къде умря Яков и къде приключи живота му?”
“Господи мой! Той умря в Египет, при сина си Йосиф…”
“А спомняш ли си как умря Моят избраник. И какви думи каза на благословения си син?”
Погледнах на Божието Слово и видях как Яков казваше на Йосифа:
“Ако съм придобил твоето благоволение, моля, тури ръката си под бедрото ми, и закълни ми се, че ще ми покажеш тая благост и вярност: да не ме погребеш в Египет, но когато почина с бащите си, да ме пренесеш от Египет и да ме погребеш в тяхната гробница…” (Битие 47:29-30) 
А синът му Йосиф отговори:
“Ще направя според както си казал…” (Битие 47:29-30)
И тогава Исус отново ми каза:
“Забелязваш ли, че Моят избраник не искаше да умре в Египет? Забелязваш ли как той настояваше Йосиф да го върне в неговата земя?”
“Да, Господи! Забелязвам всичко това…”
След думите ми Исус се усмихна и погали главата ми. А после каза:
“Забележи и най-главното! Понеже затова ти дадох видението с Ветил. Забележи, че когато Йосиф склони на молбата на баща си, то тогава Моят избраник Ми се поклони, защото знаеше, че Аз бях и Аз останах Силата на живота му…”
След думите на Господ пред очите ми заблестяха съвършено точните библейски думи:
“Тогава Израил се поклони върху възглавницата на леглото…” (Битие 47:31)
А Исус отново ми проговори:
“Сега разбра ли Кой е бил възглавница за главата на Яков през целия му живот? Не е ли бил това Камъкът, Който стана Стълп на живота му? Не е ли бил това Господ Бог, Всемогъщият, Който е силен да прослави слугата Си? Сега разбират ли Моите, че да имат вярата на Яков, то ще да рече да следват и търсят само Мене и Моето Лице? Сега разбират ли всички разумни, че не е възможно Божиите избраници да умрат в земя на робство, когато трябва да живеят в отвореното Небе, което им давам?
Затова днес призовавам чрез слугата Си:
Напуснете Египет и вижте отвореното Небе на Ветил!
Напуснете Зодиака на Вавилон и направете Името на Исус Стълп на живота си! Защото Камъкът, Който е вашият Господ, е по-силен от знаменията на Вавилон!
Днес протягам ръцете Си към вас!
Хванете ги и живейте в Живота на Вечно Живия!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply