ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XII ГЛАВА

12. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЯТА “ЛЪВ”, “СТРЕЛЕЦ” И “СКОРПИОН”

Ето, че накрая стигнах до последните три съзвездия на Халдея. И аз вярвам, че ти, скъпи ми братко, непременно ще превърнеш откровенията в тази книга, като съвършен щит на вярата ти в Господ Исус Христос.
Искам да знаеш, че без съзвездията на Халдея дяволът би бил едно голямо нищо. Тогава той не би имал проводници на своята измама и лукавство. Няколко глави по-напред Исус ме накара да мисля върху това, че човекът-Антихрист ще дойде да царува в град, който духовно ще се нарича Содом и Египет. Не само Содом, но и Египет…
И ако Египет е име, свързано с окултизма, то кажи ми – съществува ли по-голям, по-скрит и по-висш окултизъм от този, за който ти говоря в тази книга? Съществува ли по-голяма измама от онази, с която духът на Антихрист движи лъжепророците си и засенява в определени образи?
А е истина, че в тъмното сърце на Божия противник Луцифер окултизмът се е зародил още в мига, когато той е бил изгонен от Небето и е повлякъл след себе си една трета от небесните ангели. И ако и до човешкото битие да е стигнал един явен окултизъм, дошъл чрез явната астрология, тъй че човеците да уповават на зодии, пак висшият и таен окултизъм е оставал само в сърцето на дявола. Той не е бил даван на човеците, за да не може никой да предугажда намеренията и мислите на дявола.
Ние днес, като последно поколение, родено в Сион, имаме нужда от това познание. Затова Бог Отец в съвършената Си Милост го разпечата за нас. Така няма да имаме съдбата на онзи неразумен младеж от Соломоновите притчи, който отиде след блудницата. Така ще знаем какво е имала предвид самата блудница, когато е заявявала на младежа:
“Постлала съм легло с красиви покривки, с шарени платове от египетска прежда. Покадила съм леглото си със смирна, алое и канела. Ела, нека се наситим с любов до зори, нека се насладим с милувки…” (Притчи 7:16-18)
А сега искам да знаеш, че както Бог е поставил Святостта най високо пред Престола Си, така и Луцифер е поставил измамата най-високо в собствените си сметки и намерения. Ето защо той ще употреби целият максимум на силата си, за да не може никой да избяга от пипалата на заблудата му. Последните три съзвездия на тъмното Халдейско небе са гаранцията, с която Луцифер ще държи плътно до себе си отстъпилите църкви. Това са съзвездията на “Лъва”, “Стрелеца” и “Скорпиона”. В тези съзвездия се намират най-амбицираните лъжепророци на лукавия, тези, за които съществуването на Вавилон е висша цел и призвание. Тези, в които фанатизмът на дявола е прегорил всякаква съвест и милост, всякакво покаяние и възвръщане.
Когато Исус ми показа тези три тъмни съзвездия, тогава аз бях ужасен до дъното на сърцето си от силата, която Сатана е заложил в тях. Затова нека първо ти покажа съзвездието на “Лъва”.
Самото съзвездие беше такова, щото лъжепророците му имаха ужасен външен вид. Това бяха човеци с твърде остри зъби и злобни погледи. Самият им вид внушаваше респект и би накарал всеки земен човек да им се поклони и да им служи. И ето, че Господ ми каза да внимавам, защото Сатана щеше да задейства засеняването на тези тъмни звезди. И когато те започнаха да засеняват, тогава из тъмните дебри на самото Халдейско небе изпълзяха стада от лъвове. Те ревяха страшно и се озъбваха, за да направят страха от себе си още по-голям. А самите лъжепророци, като посочиха на лъвовете земята, им заповядаха да тръгнат по самата земя и да намерят църквите, в които ще властват. Тогава лъвовете, без да чакат повторна покана, с мощни скокове се отправиха към земята и наистина намериха земните църкви, пръснати навсякъде, като влязоха в тях и им окупираха амвоните. А Господ Исус, като гледаше учудването ми, каза:
“Това ли те учудва? Та не написа ли ти пророческа книга против доктрината на човешкия деспотизъм? И не видяха ли Моите братя и сестри на какво е способен лъвът на дявола? Не разбираш ли, че сега просто си платил цената, за да виждаш всичко това от по-високо? Защото в съзвездието на Лъва се намират всички, които са готови да закрепят и увековечат Вавилонската власт. Затова чуй и виж как един лъв пази Вавилонските доктрини…”
След думите на Господа видението се промени и аз бях над църква, чийто амвон беше окупиран от лъв. И тогава чух страшно и продължително ръмжене. А след ръмженето от редовете на самата църква се разнесоха викове:
“Амин! Амин!”
В този миг ръмженето се повтори и продължи повече от първия път. А след като спря аз вече не чувах “Амин”, но един особен звук на скърцане. Тогава Господ ми даде да погледна сред самите събрани човеци в църквата. Те гледаха лъва на амвона, който скърцаше с яките си челюсти, и бяха започнали сами те да скърцат със зъбите си. Така самото видение дословно повтаряше онова, което Господ Исус ми беше давал за доктрината на човешкия деспотизъм. Защото това бе доктрина, слизаща от съзвездието “Лъв” и целяща да съхрани и утвърди вавилонското нечестие. Всичко това ме накара да попитам Господа:
“Исусе, какво би станало, ако все пак някой успее да се изскубне от властта на “Лъва”?”
А Исус ми каза:
“Ако някой се отскубне от властта на съзвездието “Лъв”, то тогава ще попадне на съзвездието “Стрелец”. Затова виж и него…”
След думите на Исус аз забелязах съзвездието “Стрелец. Това бяха лъжепророци на дявола, препасани с лъкове и стрели. Те също светеха твърде силно и внушаваха респект. Това ме накара да попитам Господ:
“Исусе! На какво отговарят тези лъкове и стрели? Как да ги разбирам?”
А Исус ми отговори:
“Разбирай ги така, че стрелата лети надалеч. А на едно тъмно царство като Вавилон, непременно са му нужни стрелци, които да поразяват човеците, които не са съгласни с неговото управление. Затова виж какво ще се случи с човек, който напуска Вавилон, без да е облякъл Моята вяра за щит…”
Действително, че след думите на Исус аз наблюдавах човек, който напускаше църква под властта на Вавилон. Тогава от самата църква излязоха човеци със стрели и като го взеха на прицел, започнаха да го обстрелват със стрелите. Само след миг човекът, който беше смъртно ранен, падна на земята от стрелите, а самите стрелци дойдоха при него и като го вдигнаха, отново го прибраха под властта на църквата си. Така разбрах дълбокото, което Господ ми показваше. Затова Му казах:
“Исусе! Та не са ли тези именно чародеите? И не са ли стрелите именно чародейните молитви, които се забиват в сърцето на човека? Защото този, който бягаше от властта, имаше искреното желание да се измъкне, но той не беше мислил за стрелците…”
Слушащ думите ми Исус допълни:
“Днес хиляди по хиляди чародеи, чиято болезнена амбиция е именно тази – да погубват живота на човеците чрез стрелите на собствените си уста. Животът на такива чародеи всякога се движи от силата на писаното:
“Понеже, ето, нечестивите запъват лък, приготвят стрелите си на тетивите, за да устрелят в тъмно ония, които са с право сърце…” (Псалом 11:2)
Но Аз непременно ще опазя Моите чеда, когато ги извеждам от властта на Вавилон. Затова нека всеки, който е усещал върху сърцето си стрелите на чародеите, да падне пред Мене и с цялата сила на сърцето си да извика стиховете на псалома:
“Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; опази живота ми от страх от неприятеля. Покрий ме от тайния съвет на злодейците, от сганта на беззаконниците, които острят езика си като меч, и прицелват горчиви думи като стрели, за да устрелят тайно непорочния; внезапно го устрелват, и не се боят. Насърчават се в едно зло намерение, наговарят се да поставят скришно примки, и казват: Кой ще ги види? Измислят беззакония; думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки. Но Бог ще ги устрели; от внезапна стрела ще бъдат ранени…” (Псалом 64:1-7)
Ето, Аз виждам раните и страданията на Моите! Аз виждам как сърцата кървят, когато амбицирани врачки и молителки искат да ги върнат под властта на нечестието! Аз виждам цялото нечестие на съзвездието “Стрелец”, което всякога е обучавало чародеи на Вавилон. Но онзи, който със стрела убива, от внезапна стрела ще бъде убит. А нечестието му ще се помни завинаги и няма никак да се изтрие. Понеже със стрелите на устните си е спомагал за закрепването на онова тъмно и беззаконно царство, за което е писано:
“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Виж най-сетне и знаменията на съзвездието “Скорпион”…”
След думите на Господ ми беше показано и съзвездието “Скорпион”. Неговите лъжепророци бяха повече от страшни, защото имаха по-голяма сила от предишните. И когато тези тъмни звезди започнаха да засеняват, тогава от самите им уста излязоха скорпиони и тръгнаха по земята. Тези скорпиони бяха демони на сатанинска ярост, които настигаха онези, които нямаха Сила Господна. Те забиваха жилата си в сърцата им и опропастяваха живота на човеците. Тогава Исус отново ми каза:
“Виж как изглежда ефектът от всяко прокобяване и кълнене. След това кажи на братята и сестрите Ми, че не е достатъчно да излязат от Вавилон. Не! Те трябва да влязат в Сион! Те трябва да пребъдват с вярата си далече по-горе, защото битката с дявола е война, в която няма уволнение. Или си между победителите. Или си между победените. Затова в края на това видение казвам за всички, които искат да чуят какво е говорила устата Господна:
Вавилон всякога е бил съхраняван и утвърждаван чрез съзвездието на “Лъва”, което го пази. То отговаря на човешкия деспотизъм и доктринерски режими, на скърцането със зъби и владеенето чрез страх.
Вавилон всякога възстановява и увеличава жертвите си чрез съзвездието “Стрелец”. То отговаря на чародейството, сиреч, на плътските молитви, които не са вдъхновени и потвърдени от Святия Дух. Тези плътски молитви всякога са били острите стрели, които са устрелвали човеци с чисти сърца, но с малка вяра.
Вавилон всякога е бил готов да отмъщава на противниците си чрез съзвездието “Скорпион”. То отговаря на прокобяването и на кълненето, които, като жила на безмилостни демони, са опропастили живота на мнозина.
Но този същият Вавилон никога не е успял да стори нищо против онези, в чиито сърца е живеела вярата на Яков. Защото няма чародейство против Яков. Няма чародейство против онзи, на когото Отец Ми дава да види Ветил и стълбата към Небето.
Затова последните Ми думи към вас, които ще дам на слугата Си, са именно при Ветил, където сега ще го заведа…”
След последните думи на Исус цялото видение със Зодиака на Вавилон се прекрати. И тогава разбрах, че това е била най-знаменателната ми среща с моя Спасител. Среща, която с покорство и искреност пред Духа, на Когото служа, описах чрез думите на тази книга.
А сега нека те заведа на най-прекрасното място. Там, където Небето е отворено и Божиите ангели възлизат и слизат над Човешкия Син.

Leave a Reply