ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – VII ГЛАВА

7. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ОВЕН”

Ето, че пред очите ми се появи куп от звезди, които блестяха по-силно от предишните. Бих казал, че това беше възможно най-заслепяващата измамна светлина, която някога бях виждал. И когато достатъчно много се приближих до звездите от това съзвездие, забелязах, че всяка от звездите се опитваше да изглежда като Спасителя Христос. Самото съзвездие беше толкова мощно, щото когато то засеняваше с фалшивата си светлина земята, ставаше така, че го следваха огромни множества от човеци. Гледах на знаменията на това съзвездие и все още не можех да разбера откъде тъмните звезди на Халдея черпеха сила, за да покажат толкова изкусно тъмнината като Светлина и образът на Антихрист като Образ на Спасителя. А тогава моят Господ ми каза:
“Помниш ли думите Ми? Помниш ли как предупредих всички ви да внимавате и да изпитвате собствения си поглед?”
“Да, Исусе! Защото в “Евангелието от Матея” Ти ни каза:
“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!” (Матея 6:22-23)
“Кажи Ми тогава кое ще да е светило на Моето Тяло? Не трябва ли това да са Моите пророци? Понеже чрез тях цялото Ми Тяло ще бъде осветено. Но ако пророците Ми са счетени за антихристи и еретици, а пастирите разчитат на зазубрена теология и лъскави дипломи, то тогава и окото е болнаво, тъй щото и цялото Тяло ще се помрачи. Виж най-сетне и последното:
Ако светлината в църквите е станала тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Колко ли голяма ще е властта на тези, които идват да лъжат от амвоните, че вече са се съразпнали с Мен, та вярващите да мислят, че напълно Ме представляват и вършат Съвършената Воля на Отца Ми?
Понеже някои титулувани лъжепророци дори описаха в книгите си, че вече са погребали стария човек и са му сложили надгробна плоча. Защо тогава не свидетелстваха за Мене, а за собствения си бизнес? Защо натрупаха милиони долари от авторските си права, след като старият човек, според тях, бил погребан и умрял?
Няма ли да се окаже тъкмо обратното? Няма ли да се окаже именно това, че за някои поклонът пред дявола е бил по-желателен от поклонението пред Отца в Дух и Истина?
Защото когато продадеш помазанието на Святия Дух за пари, тогава непременно дяволът те е познал като един от неговите и те е вдигнал на тъмния си небосвод, за да засенява чрез теб неутвърдените във вярата.
Ето това наблюдаваш, Стефане! Защото очите ти виждат човеци, които само на думи демонстрират Образа на Спасителя, но делата им ще свидетелстват против тях. Те се имат за жертвени овни пред Божия Олтар.
Но каква е жертвата им? Какъв е примерът им? Могат ли да се огледат в свидетелството на превъзходните Ми Апостоли? Могат ли да живеят с доказателство от Дух и Истина писаното от Павел:
“…защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци; ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени. Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме. Трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянстваме; като ни злепоставят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко…” (I Коринтяни 4:9-13)
Слушах моя Господ и в сърцето ми светеше една простичка Небесна Истина. Истината, че ако не си станал измет в света, то непременно ще станеш измет в Небето! Ако светът не иска да те измете от себе си, то непременно ще те измете Бог! Въпросът е в чии очи искаш да бъдеш измет и боклук. Въпросът е къде искаш да се намериш достоен. Защото това тъмно съзвездие от лъжепророци, което днес обикаля от конференция на конференция и от град на град, никак не пасва на Павловото послание. То не е измет за света и светските църкви. То е желан обект за обективите на видеокамерите и светкавиците на фотоапаратите. И ако някога звездите на Бог Отец и до този час гладуваха и жадуваха, голи и бити, считани за боклук и презрени от мнозина, то потърси тези свидетелства и ти в живота си. Потърси онези, които са измет в очите на тщеславните, за да уловиш светлината на истинските Господни светила. В противен случай очите на сърцето ти непременно ще бъдат измамени от съзвездието “Овен”. И ти ще бъдеш до такава степен засенен от измамата и заблудата, щото вече ще си решил, че издигнатите високо в света, са непременно звезди на Бога и Отца. Защото знаменията на съзвездието “Овен” са свързани с онези лъжепророци, които са измамили църквите, че са се съразпнали с Господа, когато просто са Го разпнали.
Исус наблюдаваше всички тези мои мисли. И като се усмихна тъжно, ми каза:
“Колкото е тясна портата и стеснен пътят, водещ към Вечния Живот, толкова по-тесни ще станат те за онези, които нямат ясна връзка с Мене. Защото плътта непременно търси земното, а духът – небесното. И ако си счел в сърцето си, че онова, което се цени високо на земята, е достойно за тебе, то сам си станал като мерзост в очите на Отца Ми. Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост за Бога. А какво по-високо от едно измамно съзвездие от лъжепророци, стоящи в тъмното небе на Халдея?”
Нека последния въпрос на моя Господ остане без отговор. Защото ти, братко мой, си този, който трябва да отговори. Твоята съвест и вяра са тези, които трябва да изпитат всяка дума и буква от тази книга, за да разбереш Бог ли ти е говорил чрез нея или човек с неясен дух и мътен извор. А сега нека да премина към следващото съзвездие от тъмното небе на Халдея.

Leave a Reply