ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – VI ГЛАВА

6. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “РИБИ”

Пред очите ми отново се появи куп от звезди. Този път това беше съзвездието “Риби”. Отново виждах множество от звезди, поставени по определен начин, тъй щото това довеждаше до засеняващ ефект над онези, които плуваха във водите на нечестието. Така от самото съзвездие към водите беше хвърлена огромна мрежа. И мрежата, като загребваше от водите на нечестието, събра в себе си голямо количество от риби. Всички те се мятаха в мрежата, без да могат да я напуснат. Тогава Господ отново проговори в сърцето ми, като каза:
“Наблюдавай внимателно онова, което върши това съзвездие от лъжепророци. Защото всички те, като хвърлят мрежите си във водите на нечестието, съумяват да извлекат твърде богат улов за княза на този свят. Уловът, при който всички риби са твърде щастливи, за да бъдат уловени…”
Погледнах отново към мрежата, а вътре в нея рибите подскачаха с неописуем възторг. Те бяха сигурни, че са уловени от правилната мрежа. Те бяха готови да дадат свидетелствата си на всички други, които не са били уловени като тях. Понеже все още не разбирах същината на това демонично знамение, Господ отново започна да говори на сърцето ми, като казваше:
“Силата на всяка измама се закрепява толкова по-успешно в сърцата, колкото повече са нейните свидетели. Ето защо, когато бъдат уловени като риби от мрежите на Сатана, мнозина обичат да изповядат това като свидетелство за Божия прослава, тъй щото думите им да бъдат капан за неутвърдените и неспасените. Така, на практика, една уловена от мрежите на дявола риба, се изправя пред мнозина други, като им казва:
“Плувайте като мен, за да ви уловят мрежите, които Бог хвърля от Небето…”
И тогава, при повторното хвърляне на мрежите, много други риби бързат да се хванат в тях, понеже са били измамени чрез лъжливите свидетелства, дадени от други риби преди тях.
Кой от всички тези си спомня думите на Господа? Кой от всички тези е разумен, та да види, че не е важно дали си уловен от мрежа, но по-важно е коя мрежа те е уловила? Понеже на всички някога Аз казах:
“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха…” (Матея 13:47-48) 
А сега забележи, че мрежата, хвърлена в езерото, събира риби от всякакъв вид. Това непременно идва да ти потвърди, че както Спасението, така и осъждението са заповядани от Отца Ми. И всяка риба, която плува в своите си води, ще бъде уловена от своя си началник. Но ще дойде мигът на разделянето, когато човек от думите си ще се оправдае и от думите си ще се осъди. И ако някой е хвалил Мен, защото съм му дал живот в небесните места, то такъв Аз ще прибера при Себе Си. Но ако друг е хвалил самия дявол, понеже му се е поклонил и е получил сребърниците си, такъв да не мисли, че свидетелството му ще се забрави. Защото той вече е бил риба, уловена от мрежите на просперитета, за да допълни мярката на осъждението си.
Сега разбираш ли какво прави това съзвездие от лъжепророци? Сега разбираш ли, че ролята на съзвездието “Риби” е именно в това – да събира множества от риби в изкусните мрежи на дявола? Но нека те заведа да видиш следващото съзвездие. Защото при него коварството и измамата са твърде големи и смъртоносни…”
След думите Си Господ Исус насочи погледа на сърцето ми към лъжепророците от съзвездието “Овен”.

Leave a Reply