ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – V ГЛАВА

5. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ВОДОЛЕЙ”

И така, аз виждах пред очите си куп от звезди. Те бяха събрани по определен начин, който така организираше силите на тъмнината, щото към земята се изливаше мощен поток от вода. Тази вода твърде скоро се превръщаше в река, а реката преливаше от коритото си, за да залива широчината на света. Това правеше знамението със съзвездието още по-силно. Защото звездите заблестяха с още по-силна измамна светлина, а мощният поток от вода се увеличи. И тогава Господ се приближи до мен, като ми казваше:
“Виж внимателно тези звезди на Халдея и съзвездието, което са образували. Защото тези са лъжепророците, които са в челните редици на измамата. С тях се изпълняват и думите Ми, които ви говорех:
“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо…” (Матея 7:26-27)
Именно чрез съзвездието “Водолей” става възможно изпълнението на Божия гняв върху рода на злите и непокорните. Защото за всеки, който се отказва от Реката на Живота, която е всред Божия Рай, но обича земното и светското, ще дойде миг да бъде погълнат от водите на това съзвездие. Защото непременно “Водолеят” ще продължи да излива водите си, докато се образува реката на последната измама. Ти знаеш ли коя е тази река?”
Можех ли да не зная коя е тази река, след като Сам Господ през годините ми беше давал да я наблюдавам и разпозная?
Затова казах на Исус:
“Господи мой! Разбира се, че знам коя е тази река. Това е реката Ефрат, която духовно отговаря на учението на човека-Антихрист, готово да залее света в последното време. А Сам Отец чрез пророка Си Исайя пророкува за изливането на тази река, като заяви за всички коравовратни и нечестиви човеци:
“Понеже тия люде се отказаха от тихо течещите силоамски води и се радват за Расина и за Ромелиевия син, затова, ето, Господ въвежда върху тях силните и големи води на Ефрат, асирийският цар и всичката му слава; и като прелее през всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни, ще прелее и ще стигне до гуша, и прострените му крила ще напълнят ширината на земята ти, Емануиле…” (Исайя 8:6-8)
А Исус допълни към казаното от мен:
“Колко от вас разбраха, че да се радваш на Расин и Ромелиевия син, ще рече да се наслаждаваш на човешката власт и господство, които някои поставят уж като власт и господство, дадени от Бога? Колко от вас разбраха, че да угаждаш на човеци и човешки учения е равносилно именно на това – да предизвикваш Божия Гняв?
Защото когато сред Храма Ми трябваше да текат тихите води на Силоам и потока Гион, то човешката алчност и жажда за власт бързо ги отхвърли, за да дойдат върху мнозина именно силните и големи води на Ефрат. Ето затова върху много църкви ще идва именно съзвездието “Водолей” и реката Ефрат. Защото тази река непременно ще отмие всичкия пясък върху който неразумните са построили домовете си. А падането на такива ще бъде не просто голямо, но фатално и смъртоносно. Колкото до другите, които вече са свикнали с “Водолея” и плуват във водите на Ефрат, то към такива дяволът ще изпрати другото си съзвездие. Виж и неговата активност, преди да продължим нататък…”
След думите Си Господ насочи погледа ми върху черното небе на Халдея, за да видя второто съзвездие на измамата. Съзвездието “Риби”.

Leave a Reply