ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – IX ГЛАВА

9. ЗНАМЕНИЕТО НА СЪЗВЕЗДИЕТО “БЛИЗНАЦИ”

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че дяволът има много лица. И зад всяко от лицата му прозира измама и коварство. Трагедията на повечето човеци не е друга, но именно тази, че нямат жива връзка със Спасителя Христос, тъй щото ясно да забележат маските на дявола. Трагедията на повечето човеци е пълна и ще стане тотална, понеже те винаги ще ходят там, където са мнозината, а не там, където е Единият.
Когато Господ ми показа съзвездието “Близнаци”, аз бях поразен от коварната роля на това съзвездие. Защото то идеше да изпълни съвсем определена мисия за духа на Антихриста. Мисия, свързана с близнаци. Ето защо, когато видях лъжепророците в тъмното небе на Халдея, аз забелязах, че те бяха звезди, които имаха ярка червена светлина. Това бяха червени звезди и те хвърляха върху земята червен блясък.
Докато все още се чудех какви са тези червени звезди и как служат на лукавия, Исус се приближи до мен и ми каза:
“Наблюдавай внимателно тези червени звезди. Защото това са червените лъжепророци на дявола. И тяхната роля е заповядана, тъй щото мнозина в църквите на последното време, да преживеят знамението на близнаците…”
“Какво е това знамение на близнаците, Господи?” – попитах аз. А Исус отговори:
“То е такова, щото всеки, който има в сърцето си вярата на Яков, да я размени срещу нечестието на Исав…”
Слушах Господ и дълбокото в думите Му започна да ми става ясно. Тогава отново Го попитах:
“Исусе, нима искаш да ми кажеш, че всички лъжепророци от това съзвездие имат за цел да покваряват вярата на Яков, та да я превръщат в нечестието на Исав?”
“Ами как иначе да си обясниш, че самото съзвездие се нарича “Близнаци”?
Тези пророци са именно “Близнаци”, защото със словото, което проповядват и дават на църквите, искат да ги покварят така, както някога дяволът поквари Исав. А ти спомняш ли си как дяволът поквари Исав?”
“Да, Исусе! Исав се отказа от първородството си, заради едно червено ястие и така беше наречен Едом…”
“Е, имай тогава разбирането, че тези от съзвездието “Близнаци”, са именно служителите на Едом. Благодарение на тяхната активност става възможно проникването на всички ереси и фалшиви учения в църквите…”
Гледах червените звезди пред мен и чак сега разбирах, че това наистина са слугите на Едом. Нещо повече – в сърцето ми дойде потвърждение, че блудницата Вавилон не би съществувала, ако не е имала активната подкрепа на това съзвездие. Защото за нея в “Откровението” се казва:
“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом на една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотии от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…” (Откровение 17:1-5)
Така разбрах, че ролята на това съзвездие е именно такава – да прави привлекателна дрехата на блудницата, сиреч, всички фалшиви доктрини, които накараха църквите да отстъпят от Исус и да прегърнат заблудите на дявола. Така непременно сърца, в които е живеела вярата на Яков, бързат да разменят първородството си и да пожелаят червеното ястие на Исав. Докато разсъждавах върху видяното, Исус отново ми каза:
“Нека всеки от Моите люде да знае и помни, че най-лесният начин да отпаднете от вярата, е като слушате и се доверявате на заблудителни учения, създадени от дявола, за да бъдат онова съблазнително червено ястие, което да ви накара да презрете първородството. Това ястие винаги отговаря на любовта към света и всичко що е в света. Това ястие кара вярващия да съизмерва себе си с високопоставените в света, а не с жертвените юнци пред Олтара на Отца Ми. Това ястие превръща християните в предатели на Името Ми и учението Ми. Защото ако в утробата на Ревека Яков държеше петата на брата си Исав, то е, защото и днес потомците на Яков ще преживеят същото, за да се сбъдне писаното в псалома:
“Да! самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене…” (Псалом 41:9)
Тази е причината днес да виждате как обладани от съзвездието “Близнаци” вдигат петите си против братята си и сестрите си. Понеже са били обладани и обсебени от онзи дух, който в стари времена накара Исав да презре първородството си, а днес кара мнозина да отстъпят от вярата.
Но сега нека те заведа на следващото съзвездие, което е не по-малко опасно и по духовното си засеняване твърде много прилича на “Близнаци”…”
След думите Си Господ ми показа видението със следващото съзвездие в тъмното небе на Халдея – съзвездието “Рак”.

Leave a Reply