ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – IV ГЛАВА

4. ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН ИЛИ ЗА ЦЪРКОВНАТА АСТРОЛОГИЯ НА ТЩЕСЛАВИЕТО

Нека ти кажа, скъпи ми приятелю, че Господ Исус ме вдигна към същото онова черно небе, което наблюдавах в залата на Божието предузнание. Тогава пред очите ми съвсем ясно се отличиха дванадесетте съзвездия на дявола. Усещах над сърцето си такава здрава броня от власт и авторитет в Името на Исус, щото знаех, че никое от съзвездията не може да въздейства над вярата ми. Тъкмо обратното – чувствах се благословен и изпълнен от Силата на Святия Дух и знаех, че ми предстои да наблюдавам неща, които винаги са били скрити зад челото на блудницата Вавилон. И тогава чух до себе си Гласът на Господ, Който ми казваше:
“Стефане, наблюдавай и запиши на книга всички знамения, които ще извършат тези тъмни съзвездия на Халдея. Защото именно такава е измамата на дявола, която накара човеците по земята да приемат образа му и числото на името му…”
След думите на Господ пред мене се появи знамението на първото съзвездие. Съзвездието на “Водолея”.

Leave a Reply