ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – III ГЛАВА

3. ЗВЕЗДИТЕ НА ХАЛДЕЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Сега ти предстои да видиш разпечатването на една тайна, за която никой никога не ти е говорил. И това е съвсем нормално. Защото горе, при Престола на Отца, не се чака на опашка и няма блъсканица от хиляди кандидати. Понеже хилядите предпочитат да се блъскат пред вратите на някоя бинго-зала, когато раздават безплатни талони за участие, но не и за да коленичат пред Святостта на Бог Отец. За най-голямо съжаление днес болшинството от църквите са заприличали именно на бинго-зали и там всеки чака звездния си миг, за да удари джакпота и да оправи живота си.
Самото понятие “звезден миг” е толкова точно и навременно в тази книга, щото аз ще те помоля да го възприемеш точно така, както го казвам. Защото началникът на Халдея винаги има нужда от тъмните звезди на измамливото си небе. В противен случай не би имал чрез кого да засенява и покварява.
Когато Исус просвети очите на сърцето ми, за да разбера за тази тайна астрология на дявола, тогава аз разбрах, че уловените от Зодиака на Вавилон са много по-окаяни и нещастни от онези, които си купуват вестник, за да си видят страничката със зодиите. Защото за този със зодиите има надежда, че някой ден ще се покае и ще спре да храни сърцето си със заблуда. Но за онези, които са облъчени от засеняването на Вавилонския Зодиак такава надежда няма.
Знаеш ли защо?
Именно защото тези тъмни звезди на Халдея са стопроцентово успешни за Злото. Словото от тези тъмни звезди влиза така свободно в излъганите сърца, щото те го приемат без всякаква вътрешна опозиция. Понеже кой би имал опозиция, когато от амвона му проповядва супер-звезда, завършила реномирания институт Орълд Робъртс? Кой би имал опозиция, когато цял един континент, наричан “Новият Свят”, изпада във възторг от звездите на Халдея, усвоили до перфекционизъм телевизионния шоу-евангелизъм? Кой би помнил кожените сандали на Исус и напуканите от ходене крака на Павел, когато случаят му дава повод да изплакне очите си със съзерцаването на скъпи костюми и още по-скъпи лимузини?
Истината е че човешкото око е ненаситно. Колко повече – когато е вдигнало поглед нагоре и вместо да забележи Пътя и раните на Исус, е било хипнотизирано от онези скитащи звезди, за които е запазена мрачна тъмнина до века. Ето затова ти е нужно онова духовно посвещение и екипиране с Истината, с които непременно ще отбиеш всички атаки на лъжехристите и лъжепророците.
Преди да започна разкриването на Вавилонския Зодиак аз искам да ти споделя самите думи, които Исус говори на сърцето ми. Защото Той дойде при мен и ми каза:
“Стефане, знай, че в това последно време, Волята на Отца Ми ще изпълнят само тези, които с цялата сила на сърцата си се възпротивят на Вавилон. И не само това. Отец Ми ще протегне ръка, за да съхрани и запази онези, които приемат слугите Му и се покоряват на Словото, идещо чрез тях към църквите. Защото цялата активност на дявола в последното време е основана върху това – човеците да приемат заблудата и така сърцата им да бъдат запечатани с образа на звяра. И пак никой не иска да разбере, нито да приеме, че ако днес тъмното небе на Халдея е пълно със звезди, то е по причина на Гневът на Отец Ми против човеците, които Го оставят…”
“А какво е, Исусе, свидетелството, че човеците оставят Бога?”
“То е именно такова, че повярвалите не искат да упражняват вярата, която им беше предадена от Небето. А да упражняваш вярата ще рече да вървиш така, както е вървял твоя Господ. Да живееш като Него. Да се жертваш като Него. Да прощаваш като Него. Да говориш като Него. Когато някой не иска да приеме Моя Образ, тогава такъв предизвиква Гнева на Отца Ми. И след като бъде изпитан и намерен за недостатъчен, такъв се предава от Отец Ми на запустение, за да бъде завладян от слугите на Халдея.
Ето защо тези слуги просто извършват Божия Гняв, колкото и трудно да ти е да приемеш това. Но за повече насърчение и твърдо убеждение виж какво говори пророк Авакум. Понеже така ще разбереш и за знаменията на Зодиака на Вавилон…”
Така пред очите на сърцето ми изплува Словото на Божия пророк, който съвсем ясно предаваше Божията Воля. Ето тези думи на Отца:
“Защото, ето, Аз повдигам халдейците, оня лют и нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да завладее селища, които не са негови. Страшни и ужасни са те; съдът им и властта им произлизат от сами тях. Конете им са по-бързи от леопарди, и по-свирепи от вечерни вълци; конниците им скачат отпуснато, да! Конниците им идат отдалеч, летят като орел, който бърза да разкъсва. Всички идат да насилстват; лицата им са насочени напред, и събират пленници като пясък…” (Авакум 1:6-9)
И тогава Исус добави към прочетеното от мен:
“Виждаш ли как Божият пророк е видял халдейците като народ, който преминава през широчината на света, за да завладява онова, което не е негово? Но кой ли би могъл да мине успешно през широчината на света? Няма ли такъв да е от тъмните звезди на Халдея? Не са ли звездите затова звезди, защото твърде бързо преминават по широчината на света?
Виж най-после какво говори Божият Ангел на Вавилон и то когато върху блудницата се стоварва Божият Гняв…”
Очите ми вече бяха на Откровението, където Ангел Господен заявяваше на Вавилон:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе, и Глас от младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
А Исус отново ми каза:
“Ако светлина от светило вече не свети във Вавилон, то това не иде ли да ти покаже, че Отец Ми Си е прибрал светилата, сиреч, пророците? Ако над Вавилон вече не идват да светят Божиите звезди, то кои ли звезди ще светят над него? Няма ли това да са именно онези търговци, които са станали големците на земята? Няма ли тъмните звезди на Халдея да станат абсолютен хит за покварения и погиващ свят?
Но ти се върни отново на пророк Авакум, за да разбереш, че всичко това не изненадва Отец ти. Защото не друг, но Той е, Който допуска заблудата. Той е, Който е определил халдейците, като съдове на Гнева Си, за да извършат пълното запустение над отстъпилата от Името Ми църква…”
Отново бях на Словото от пророк Авакум. И тогава очите ми прочетоха съвършено точните думи на Божия слуга. Защото той говореше за халдейците, като казваше на Отца:
“Ти, Господи, Си ги определил да извършат Твоите съдби над нас; и Ти, Могъщи, Си ги поставил за наше наказание. Тъй като очите Ти са твърде чисти, за да гледаш злото, и не можеш да погледнеш извращението…” (Авакум 1:12-13)
А Исус отново добави към прочетеното от мен:
“Как мислиш? Ако домът ти се е напълнил с боклук и мърсотия, а ти не искаш да изцапаш ръцете си, нито да гледаш този боклук, то не би ли повикал такива, които се занимават с почистването на боклука? Не би ли им заповядал да изчистят дома ти от всичкия боклук и да го изнесат навън?
Но именно такова нещо е предприел Отец Ми. Именно Той е заповядал на Вавилон да започне да засенява с тъмните звезди на Халдея, за да могат всички, които мразят Името Му и обичат духа на този свят, да бъдат заблудени и да повярват лъжа…”
Слушах Исус и тогава извиках:
“Господи, а не казва ли същото и Апостол Павел в Посланието към Солунците? Не предупреди ли и той, като записа:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (II Солунци 2 :11-12)
“Абсолютно същото е. Само че никой не иска да мисли върху това предупреждение. Никой не иска да вдигне кръста си и да се отрече от себе си, а колко по-малко – да внимава в знаменията на Божия гняв. Никой не иска да се намери толкова верен и одобрен от Отца, щото думите на пророка да станат съдба за сърцето му:
“Оня, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон, и мишцата му ще бъде над халдеите…” (Исайя 48:14)
А този стих има и друг прочит. Прочит не за живот, но прочит за смърт. Прочит, който гласи:
“Оня, на когото Господ се гневи, ще попадне под волята на Вавилон, и мишцата на халдеите ще владее над него…”
Затова нека сега ти покажа виденията със Зодиака на Вавилон и тъмните звезди, които участват в него…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми и пред мен се появиха разтърсващи видения.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s