ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 4 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговия Свят Пример! С това послание Святият Дух ще ти даде да пристъпиш до Олтара Йеова-Нисий, за да видиш Спасителя като Знаме на вярата си и така да Го прославиш в живота си!

Вашият коментар