ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 2 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с изявата Му като последен Ной, Който ще събере в Ковчега на Завета Си поколенията на Божията Святост. С това послание Святият Дух ще те въздигне на Крилата Си, за да преживееш могъщото помазание на Христов победител и на прославен от Господ войн!

Leave a Reply