КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли всички да преминем през тази врата? Ще бъдем ли толкова скъпоценни и желателни за Небето, щото никак да не пропуснем Мига?
“Моят народ е готов!” – казва на всички ни Исус чрез откровението за Аминадав. И ако Той е вложил в думите Си божествена пожелателност за сбъдване, то нека всички Го последваме, за да разберем какво представлява колесницата на Израил.
В минали години, когато Господ ми даваше да въртя Меча Му против нечестието на блудницата Вавилон, аз често цитирах най-убедителните библейски стихове, които да покажат на Божиите чеда колко страшно е станало последното отстъпление от Завета Господен. И онази осемнадесета глава от “Откровението на Йоан” беше ми станала като най-острото на Меча, понеже именно там Бог призовава Своите чеда да излязат от Вавилонското нечестие. Нека отново цитирам стиховете, свързани с Божия призив:
“И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя е въздала, да! платете й двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз мъки и печал й дайте; защото казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, който я съди. И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти! И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед; от желязо и от мрамор; и канела, аромати, темян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души…” (Откровение 18:4-13) 
Може ли чисто сърце да прочете тези най-верни и истински стихове на Йоановото Откровение и да не заплаче с най-горчиви сълзи за сетнината на беззаконните? Може ли просветена от Исус душа да не забележи, че между многото стоки на Вавилонското пазарище има и “коне, колесници и роби, и човешки души…”? Ще се ползват ли купувачите от “конете” и “колесниците”, та да им послужат за Грабването? Ще се откупят ли “човешките души” от измамите на змея, звяра и лъжепророка, когато същината на беззаконието им е била тази, че са разменили едничката капчица Христова Кръв за евтините сребърници на Мамона? Знаеш ли, мили мой братко, че сърцето ми се ужасява от мисълта колко много ще бъдат измамените и разочарованите? Те никак не са искали да приемат Господното предупреждение, че “както бяха дните на Ноя, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син”. Те са решили в сърцата си, че прицел на Божието благоволение ще бъде всяко място, което нарича себе си “църква”, а никак не са внимавали в Божиите съдби от времето на Ноя. Понеже тогавашният свят загина от потоп, и едва осем души се спасиха в ковчега, направен от Божия праведник. Едва осем човека!!! И то в древен свят, когато населението е било поне един милион пъти по осем! Колко ли тясна ще е днешната Порта на Спасението? Колко ли стеснен ще е станал Пътят на Правдата? И ако сърцето на един Господен пророк се изпълва в страх и трепет от думите на Апостол Петър, че “праведният едвам се спасява”, то какво да мисля за тези човеци, които през целия си живот са останали неспособни да принесат дори един плод за Вечен Живот? Как такива ще искат дял от Небесното Царство и Небесен дом сред Божиите Светии, когато всичките им съкровища са останали на земята, където крадец ги краде и молец ги пояжда? Не станаха ли именно такива най-големите хулители и поругатели на името ми и делото ми? И да биха ли решили, че знанието ще ги ползва, понеже така или иначе ще докопат и тази книга? А какво ще направят с осъдителния списък на Божия пламенен Гняв, в който са попаднали поради хулителните си езици и мръсните си дела? Какво ще сторят онези нечестиви манипулатори, които лъгаха в събранията си, че Стефан Главчев е против Божиите пастири, когато във всичките си свидетелства аз заставах единствено против църковните наемници, които използваха амвоните си като средство за нечестиво обогатяване на земята? Нима за тях има знак за равенство между пастир и наемник? Не каза ли Исус, че истинският пастир живота си дава за овцете, а наемникът като вижда, че идва вълкът, бяга и не го е грижа за стадото? И от такива ли адвокати на Корей да се страхувам? Или от потомци на Диотреф да отпада душата ми? А как всички те ще разтълкуват Господното предупреждение в “Евангелието от Матея”, където е записано:
“Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде…” (Матея 24:38-44) 
Дано всички да бяха Го мислили! Дано всички да пребъдват в бдение, за да уловят Мига! Дано всички въздигнат нагоре главите си и да мислят за горното от Бога призвание в Христа Исуса, за да не пропуснат прицелната точка на Вярата. Защото днес, в Духа на тези последни пророчески видения, ще кажа на всички, че има една колесница на Израил, за която трябва да се приготвим – в сърце и дух. Аз няма да приготвя никой друг, освен себе си! Ти, братко, няма да приготвиш никой друг, освен себе си! Третият, който прочита тази пророческа книга, няма да приготви никой друг, освен себе си! Всеки ще плати личната си цена от боголюбие и благочестие, за да плати Мига, когато ще види пред очите си Ангела на Завета, дошъл с огнената колесница на Израил, за да го възвиси при Царя на Сион!
Двама ще бъдат на полето, но единият ще се вземе, а другият ще се остави! И нека оставеният в онзи Миг никак да не роптае, нито да обвинява Небето за сетнината си, понеже Бог е бил дълготърпелив и многомилостив към нечестивеца, но последният е профукал в беззаконие всички Божии кредити!
Две жени ще мелят на мелницата, но едната ще се вземе, а другата ще се остави! И оставената нека в онзи Миг да не роптае, нито да смята Бог за несправедлив. Защото е трябвало да бъде слушащата Мария, когато е решила да си остане суетливата Марта! Трябвало е да бъде богоугодната Елисавета, когато е решила да си остане демонизирана Езавел! И на такава жена сетнината е напълно справедлива!
След всичко, казано дотук, аз отново ще преклоня духа и сърцето си пред моя Господ и Бог, Чиито думи напират да бъдат изявени и записани. Ето Словото, което Исус ми проговори, за да ме въведе във виденията, свързани с колесницата на Израил:
“Слуго Мой! Сега си пред прага на една от най-дълбоките тайни в Свещеното Писание на Моя Бог и Отец. Тайната, свързана с колесницата на Израил! Тайната, заради която ще въздигна духа ти заедно с Мен до Божия Свят Олтар и до Светилището на Отца Ми! Защото Волята на Отец Ми е да напишеш това пророческо послание за всички, които ще участват в Мига на Грабването!
Званите, Избраните и Верните ще Ме повярват във видението, което ще ти дам! Нечестивите и извратените ще го стъпчат с нозете си, за да допълнят мярката на беззаконието, за което отдавна са посочени. Но ти, Стефане, възрадвай сърцето си, защото сега си във върха на пророческото си призвание и избиране! И с великите видения, които ти се откриха в последните Кръгове на Маслото и Солта, си станал за облажаване в Съвета на Моите Светии.
А сега Ме последвай, за да явя на духа ти всичко, за което си посочен от Отца Ми…”
След последните думи Господ докосна главата ми, а после ме прегърна с Десницата Си, тъй щото двамата с Него полетяхме в Святия Дух към Небесния Ерусалим…
Аз вече пристъпвах след Господ към вратата на Божието Светилище, а вълнението беше ме оставило без дъх. Един копнеж в този миг изгаряше сърцето ми, и една мечта изпълваше духа ми. Желанието ми да видя колесницата на Израил беше като огън, от чиито пламъци душата ми беше станала като магнит, прилепен до мантията на Исус. И ето, че Той отвори вратата на Божието Светилище, като пристъпи напред, а аз зад Него паднах по очи, понеже Божията Слава премина като вълна през мен. А тогава Спасителят проговори на Отца, като Му казваше:
“Отче Святи! По Твоята Небесна Воля аз доведох пророка Ти в Славното Ти Присъствие, за да говориш на сърцето му, и да го направиш приносител на тайната, свързана с огнената колесница на Твоя Израил! Ето, Боже Мой! Слугата Ти стои в Присъствието Ти и Те слуша! Яви му чудесното Си благоволение, и дай му да яви на Моята Невяста великата Ти Небесна тайна, свързана с Грабването!”
В отговор на Исусовите думи, към духа ми полетяха огнените думи на Всемогъщия, Който вече ми казваше:
“Сине човешки, който си един от пророците Ми! Дойде мигът в живота ти, когато твоята дълбочина ще целуне Моята височина, и твоето смирение ще прегърне Моята Мъдрост! Аз видях всичкото злострадание, което понесе заради Името на Сина Ми, и заради Святата Ми Воля да говориш Истината! Врагът те утесни до смърт, и душата ти беше подложена на притискане от желязото на Египет! Но пак – с Вярата на Сина Ми – ти ще бъдеш повече от победител над Сатана и демоничните му пълчища! Защото беше посочен за Небесното Дело не от плът и кръв, но от Моя Свят показалец!
И днес, когато кожухът на Илия е станал Съвършен Дух и Сила върху сърцето ти, Аз искам да ти явя тайната, която явих както на него, така и на Елисея! Тайната, свързана с колесницата на Израил! Същата тази огнена колесница, теглена от огнени бели коне, с която Моят пророк премина от тлението на света в Славата на Духа!
Ето, слуго Мой! Много огнени колесници са приготвени в Святия Ми Дух, за да се въздигнат в тях Званите, Избраните и Верните на Моя Син! Те са същите, както е колесницата на Израил! Изработени от Същия Свят Дух – със същата Сила, Слава и великолепие! И ти сега ще последваш Исус, за да бъдеш въведен пред Святия Ми Олтар, и със сърцето си да видиш колесницата на Израил, за да я превърнеш в пророческо послание за последните Ми чеда на земята! Аз благоволя в теб, и благоволението Ми върху духа ти е Вечно! Затова имай всичката радост, дръзновение и ревност в Святия Ми Дух, за да бъдеш приносител на Израилевата колесница и благодатен възвестител на Мига на Грабването!”
Думите на Бог Отец още кънтяха в духа ми, когато Господ протегна Десницата Си към мен и ме привдигна, казвайки:
“Ела и Ме последвай, приятелю на Сърцето Ми! Защото много дълго съм желал да ти дам посвещението, което да те превърне в един от великите на Царството! Не че досега ти не изработи висона, с който да бъдеш разпознат като пророка на Сион, но че в действителност има най-желателни върхове в Божия Пророчески Дух, за които се плаща най-голямата цена…”
След тези думи на Исус сърцето ми се изпълни с твърде голяма радост, която се превръщаше в неизразимо блаженство. И едно дръзновение, могъщо като вълни на река, укрепи нозете ми, тъй щото уверен последвах моя Господ, Който вече пристъпваше към Святия Олтар на Небесния Отец, заслепяващ очите ми, тъй щото не смогвах да удържам погледа си. Но ето, че тогава Господ прокара пръстите Си през клепачите, като ми казваше:
“Имай Моя поглед и Моето зрение, за да видиш всичко, което Отец Ми ти открива тук…”
В следващия миг един поток от Светлина изригна от дълбочините на духа ми, като премина с лъчи през зениците на очите ми. И тогава видях колесницата на Израил…
Братко мой! Верни ми приятелю!
Има мигове, които струват повече от години. Дори повече от цял един изживян живот. Такъв беше мигът, когато аз съзрях огнената колесница, поставена до Божия Свят Олтар. Тази колесница, която въздигна пророк Илия в Славата на Духа, теглена от прекрасните Божии коне. Тази колесница, която свети като най-скъпоценен диамант сред стиховете на Свещеното Писание. Тази колесница, която си струва всеки удар на сърцето ми, и всяка молитва на устните ми… Аз виждах тази колесница от чисто офирско злато. С чудесни колела, които пламтяха в огън. С мъдри и неразбираеми символи, изкусно изковани в предната част на бронята й и по кръговете на колелата й. С посвещение, което сякаш чакаше да бъде разкрито и обяснено. И докато още гледах, без да откъсвам очите си от нея, Исус посочи с ръка към колесницата, като ми казваше:
“Ето, Стефане! Това е колесницата на Израил! Но ти сега се приготви за изненадващи откровения. Защото първото, което Аз ще те попитам, е следното:
Къде в Библията ти си виждал Яков да използва колесница?
Понеже не става дума за колесницата на народа Израил, но на човека Израил…”
Точността на Господните думи ме изненада. И наистина – къде Яков беше използвал колесница? Животът му вече препускаше из паметта ми със стиховете от Библията, когато колесницата наистина се яви. И тогава аз развълнуван казах на Исус:
“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Имаше миг, когато Яков наистина се качи в колесница. И това беше мигът, когато синът му Йосиф отиде да го срещне в Гесенската земя. И като прегърна баща си, той плака на врата му. А пък сърцето на Израил беше се съживило, понеже дълго време той считаше Йосиф за мъртъв поради лъжата, която братята му сътвориха за най-обичния му син…”
“Съвсем точно го каза, слуго Мой! Сърцето на Израил се беше съживило, защото в един миг собственият му син възкръсна в ума му и душата му. Възкръсна точно с една колесница, с която Йосиф дойде от двора на Фараон до мястото в Гесен, където прегърна баща си. Виждаш ли тогава тук едно необикновено възкресение на праведник?”
“Да, Исусе! Виждам го! И то много прилича на онова възкресение, при което Авраам получи сина си Исаак, след като вече го беше пожертвал на Бога и Отца в сърцето си, за което говорят и стиховете в “Евреи”:
“С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак жертва, да! оня, който беше получил обещанията принасяше единородния си син, – оня, комуто беше казано: „По Исаака ще се наименува твоето потомство“, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, – отгдето по един начин на възкресение го и получи назад…” (Евреи 11:17-19) 
Господ се усмихна и поклати Главата Си. А след това продължи да ми говори, като казваше:
“Ако Отец Ми беше могъщ да съживи сърцето на слугата Си Израил чрез Йосиф, когото въздигна в Египет, то помисли и Ми кажи:
Какъв беше Духът на Отеческото благоволение върху Йосиф, за да се яви именно Този Дух в колесницата, с която Йосиф посрещна Израил?”
“О, Господи мой! Йосиф беше Съвършеното въплъщение на Божието Благочестие! Именно Духът на Благочестието се яви на Яков в Гесен! И пак Благочестието беше Духът, който съживи сърцето на Израил!”
“Вярно Ми отговори, Стефане! И в думите ти се открива първата от тайните, свързани с колесницата на Израил! Тази първа тайна гласи, че:
В Мигът на Грабването ще участват всички, които са прицел на Божието Благочестие! Както Йосиф отведе баща си Израил с колесницата, за да му даде седемнадесет години на добруване и честитост в Гесенската земя, така и Духът на Благочестието ще въздигне с колесници благочестивите, за да им даде отпосле години на добруване и честитост в Господния Милениум. Разбираш ли сега каква е тайната на Израилевата колесница?”
“Да, благодатни Господи!” – извиках с вълнение аз, и продължих:
“Това е тайната, за която и Апостол Павел написа на Тимотей думите:
“И без противоречие, велика е тайната на благочестието: – Тоя, “Който биде явен в плът, доказан чрез Духа, видян от ангели, проповядан между народите, повярван в света, възнесен в слава”…” (1 Тимотея 3:16) 
Ти Си Божието Благочестие, Исусе! Ако ние следваме Теб ще бъдем като Йосиф. С онова Благочестие, което Ти, Господи, засвидетелства преди две години на слугата Си в пророческите видения за “Цафнат Панеах”. И тогава Ти ще се проявяваш в живота ни, ще бъдеш доказван в Святия Дух, проповядван между народите, и възнесен в Слава…”
“Именно в Слава ще се възнеса, слуго Мой! Защото Грабването не е за вас, които сте в Мен, но за Мен, Който съм у вас! Понеже Благочестието е светлият и чист висон, с който Невястата ще се яви на Сватбата на Младоженеца! Разбират ли сега Моите още по-добре защо пророк Илия беше грабнат в колесницата на Израил?
Именно защото пророкът на Отца Ми беше Съвършен прицел на Божието Благочестие!
Но ти не мисли, че с това колесницата на Израил е изявила всичката си тайнственост. Защото освен първата тайна, че тя олицетворява прицела на Благочестието, има и втора тайна, скрита в нея. И сега, като гледаш на Огъня, от който е пламнала цялата колесница, кажи Ми:
Що за Огън е подпалил златната Божия колесница, тъй щото тя да гори, но да не изгаря?”
Погледнах на пламъците, в които гореше колесницата, и усетих как те преминават и през моето сърце. А тогава с вълнение казах на Исуса:
“О, Господи мой! Ревността Божия е втората тайна в колесницата на Израил. Защото за тази ревност Апостол Яков записа:
“Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” (Яков 4:5) 
А Апостолът Ти Павел, знаейки как Огънят на Ревността е силен да очиства и освещава, написа най-огнените си думи към Църквата, казвайки:
“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа…” (2 Коринтяни 11:1-2)
Докато слушаше отговора ми, зениците на моя Господ станаха огнени. И Той с пламенен Глас ми проговори, казвайки:
“Иди и кажи на Моите Верни, че днес и сега е времето да платят цената за тази Израилева колесница, която ще ги въздигне при Мен в Мига на Грабването. Днес и сега всички трябва да се намерите в думите на пророк Йоил, ако искате да бъдете поколение Аминадав, готово за Господа своя Бог. Думи, в които слугата на Отца е казал:
“Идат люде много и силни, подобни, на които не е имало от века, нито подир тях ще има до годините на много поколения. Огън пояжда пред тях, и пламък опаля подир тях; земята пред тях е като Едемската градина, а зад тях гола пустиня; Да! нищо не е избегнало от тях. Видът им е като вида на коне; и тичат като конници. Като тропот от колесници се чува като скачат по върховете на бърдата, като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика, като шум на силни люде опълчени на бой…” (Йоил 2:2-5) 
Ще усетите ли тропота на колесниците, люде Мои? Ще бъдете ли Божии коне, пълни със Силата и Славата на Веемот, в могъщите дела на Божия Пророчески Дух? Ще съкрушите ли едемското самочувствие на едно последно тщеславно поколение, на една блудница Вавилон, която си вярва, че е царица, а не е вдовица, за да й покажете, че обитава сухите пясъци на старовременната змия? Ще бъдете ли пращенето на огнен пламък, който пояжда тръстика, за да явите Ревността Божия, с която да пламнат колесниците ви?
Ето, слуго Мой, казвам ти, че тия двете – Благочестието и Ревността са могъщата изява на Израилевата колесница! Но твоят Господ има още Скрита Манна, с която да ти разкрие как беше създадена колесницата, назначена за Грабването на Църквата. Понеже онази древна колесница, с която Йосиф отиде при баща си, беше сътворена на земята, но колесницата, с която Отец въздигна при Себе Си духа на Яков, е сътворена на небесата. И на тази Моя тайнствена премъдрост са посветени следващите видения, които ще дам на сърцето ти.
Аз, Господ на Грабването, все още говоря и не млъквам!
Блажени Верните в Духа и Силата на Илия, които Ме следват! Те никак няма да изгубят Венеца на Славата, но ще светят като звездите до вечни векове!”

Leave a Reply