БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПРОСВЕТЕНИТЕ ОТ СКРИТАТА МАННА И ОТПАДНАЛИТЕ В УМНОЖЕНОТО БЕЗЗАКОНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ликувай славно в Господното Име и нека духът ти не престава да благославя Този толкова изобилен и прекрасен наш Господ. Защото след виденията в тази последна пророческа книга всеки от Верните Му ще знае защо е пребъдвал ден след ден, месец след месец и година след година в Божия Пророчески Дух.
Аз никога няма да престана да напомням на Божиите чеда колко голяма Благост и Милост ни показа Господ през всичките изминали години. Защото Той ни преведе през пет Благодатни Кръга на Божието Свято Присъствие. А в последните седем години от Кръга на Солта Спасителят изля в сърцата ни Скритата Си Манна.
Можеше ли слугата Господен да знае, че през цялото това време Исус е давал на Верните си благословението “Аминадав”?
Разбира се, че не! И аз, като всичките ми братя и сестри, съм ходил с вярване, а не с плътско виждане!
Можел ли съм изобщо да си помисля, че всичкото изобилие, дошло с цената на безсънни нощи и ужасни демонични утеснения, е раждало във всеки от нас Зорницата, за да бъдем наистина онова поколение, за което пророк Даниил записа:
“Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове…” (Даниил 12:3)
Как би ми се искало да имах онази стопроцентова увереност, с която да извикам към моя Господ:
“Исусе! Всички, които бяха посетени от Божия Пророчески Дух, до един останаха Верни на Името Ти и Завета Ти!”
И ако ти, братко мой, би побързал да кажеш “Амин” на такова възклицание, пак не аз, но Духът на Истината ще възпре устните ти, за да замълчиш. Защото, освен Неговата Свята Вяра, аз съхранявам в сърцето си и Неговата Памет. А Паметта е точно затова – да помни! Да помни не само възлизанията и възкачванията на Господния слуга по пътеката на Святостта, но също така да помни всичките хули, лъжи, укори, обиди, клюки, предателства, опозорявания, чародейства, отстъпления и мръсотии, на които се насити Божият пророк. И ако за преживелия покаяние има надежда, че Бог опрощава греховете му и е Верен никога да не ги помни, то не така стои въпросът с онези предатели и злотворци, чиито ножове продължават да стоят забити до дръжката в гърба ми. Хора, които пиха Вода и Вино, и ядоха Хляб, Масло и Сол от ръката ми, но въпреки това ме похулиха. Хора, които ме изповядаха за брат в Христа, и проводник на Святия Дух, но въпреки това изхрачиха всичката си религиозна злоба в лицето ми. Хора, които престанаха да се взират в прицелната точка на горното от Бога призвание в Исуса, но пък дебнеха да ме уловят в говоренето ми, да ме злепоставят, ако бих ги изобличил, и дори публично да ме кълнат, за да удовлетворят докрай злобата си. Те изобщо не се замислиха, че не са на Духа Господен, ако и да си вярваха, че са. Понеже ако Господ беше на техния дух, (в безумие говоря) отдавна да беше ме умъртвил с някоя остра стрела. Може би ако знаех по-рано, че последният Аарон на света също има своите Надав и Авиуд, аз по-леко щях да понеса предателствата и измяната. Понеже щях да зная, че чуждият огън е главната причина за злото, което тези нечестивци сториха на сърцето ми. Но затова пък утехата и радостта ми са в Елеазар и Итамар. Понеже те не престават да ме обичат и остават Верни при всякакви обстоятелства.
На това какво да кажа? Пропаднало ли е Божието Спасение? Смалил ли се е Духът Господен? Престанал ли е Исус да върши чудесата Си в сърцата на Званите, Избраните и Верните!
Не, не, и пак не!
Твърдата основа, положена от Бога и Отца, стои, и няма да помръдне, ако ще Сатана да стовари върху нея целия си ад и всичките си порти! Божият слуга няма да остане гладен, само защото някой някъде е решил да отстоява черната си неблагодарност. И върху дома ми няма да надвисне тъмната сянка на безпокойството от мизерия, недоимък и неизплатени сметки, само защото десетина кърлежа са решили да смучат от служение “Мория”, а да даряват финансите си в църквите, които посещават. Защото Господ, Святият, вижда всичко от Небето. И не е възможно никой да потули и покрие беззаконието си пред Святия Му поглед, нито пък да Го залъже с една молитва, в която се напомпва колко е свят, праведен, щедър, искрен, благочестив.
О, безумецо! Отвори библията като огледало за сърцето си и се потърси в страниците на Евангелието. И бъди сигурен, че образът ти ще е едно към едно с фарисея, който се молеше, казвайки:
“Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия…” (Лука 18:11-12)
И на кого го даваш ти десятъка си, ако можеш да ми споделиш? Заделеното от фарисеи не пълни ли касите на фарисеи? Те не се ли търсят и намират едни с други по духа и дъха си? Лицемерието не намира ли лицемерие? Гордостта не си ли търси гордост? Алчността не се ли погажда с алчност? И изобщо:
Чуждият огън на Надав и Авиуд не търси ли безплодните пръчки от Лозата, за да ги подпали и погуби? Какво повече да върши този огън, освен да изпълни изреченото от Господните уста:
“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят…” (Йоан 15:6) 
Аз не се срамувам от Истината, дори тя да се оказва мъчителна за мен. И затова от никой не крия, но дори в библиотеката на “Мория” в Интернет съм изповядал, че нямам подкрепа от нито една църква и от нито един пастор в България. Опровержение на изповедта ми досега не е последвало, и едва ли е възможно да последва. Това обаче не ми е причина за малодушие или отчаяние, защото аз ще остана Верен до смърт на убежденията си и на книгите, които написах с водителството на Господ Исус Христос.
Без значение, че те ще останат като глас в пустиня, понеже именно пустинята е любимо място на пророците Господни!
Без значение, че ще продължа да стоя на дъното на помийната яма, която се напълни с гнусотии от религиозно отрицание, понеже и Еремия затъна в ямата на царския син Мелхия!
Без значение, че в тъмницата на общоцърковното гонение се влоши здравето ми, и преогорчи душата ми, понеже на ослепително светъл камък от Сион такава съдба е напълно заслужена!
Значение има само и единствено Волята на Господаря ми Христос, в Чието Свято Присъствие и в този миг оставам с духа си. И нека оттук нататък Той да продължи с думите Си, понеже аз все така пребъдвах в Залата на Родословното Му Дърво. И ето какво ми каза Исус:
“Слуго Мой! Никаква сянка да не надвисва над духа ти от нечестието, което ти сториха потомците на Надав и Авиуд! Но вместо това погледни към слънчевите Елеазар и Итамар, защото те се подвизаваха във всяко иждивяване за Делото на Божия Пророчески Дух! Пак ти казвам и повелявам на духа ти:
Скръбта да побегне от душата ти и радост нека се възцари в сърцето ти, защото ти извърши Волята Ми, като превъзмогна над съпротивата на дявола и омразните му духове и поклонници!
Ако предателите забиха нож в твоя гръб, то колко повече го забиха в Моя гръб, след като уж казваха “Амин” на думите Ми в пророческите книги, които ти дадох?
Ако неблагодарните лишиха душата ти от Плодовете на Лозата, при все, че беше пратен да събираш именно Плодове, то колко повече погнусиха Моята Душа?
Но ето – забележи внимателно в думите Ми и виж, че Надав отговаря на предателите, а Авиуд – на неблагодарните! И на Надав чуждият му огън е пламнал поради изобличението, което не успя да понесе от Божия Пророчески Дух. Понеже духът на името “Надав” ще рече “желаещ, от добра воля”.
Не идваха ли именно така предателите към Хълма Мория?
Не ти ли казваха:
“Желаем да получим тази или онази книга?”
А когато ти очакваше доверие, приятелство и Вярност, получи предателски нож в гърба! Тъй щото желанието им се превърна в нежелание, и добрата им воля – в зла воля! Людете Надав са тези, които направиха дървото зло, и плодът му зъл! Докато изгаряха книгите ти – изгориха с чужд огън сърцата си! Те никак няма да избегнат Божия Гняв, понеже отдавна са били посочени за беззаконието си.
Но ти виж и безплодните люде Авиуд! Защото те са, които бързаха да викат с висок глас “Слава на Бога! Слава на Бога!” Понеже духът на името Авиуд ще рече “Той е моят Бог”, за да подклажда именно тяхното религиозно самочувствие, че са Божии чеда. И на тези човеци чуждият им огън пламна, когато бяха изобличени за неблагодарността си, та още повече да разпалят омразата си против тебе, слугата Ми, който ги хранеше и обличаше със Светлина. Те забравиха Святите Ми думи в Евангелието, които гласят:
“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици…” (Йоан 15:8)
Когато очакваше от тях грозде, дадоха ти тръни!
Когато се надяваше на смокини, угнетиха те с репеи!
Не се бере грозде от тръни, нито смокини от репеи, слуго Мой!
Тръните и репеите са всякога приготвени за огън!
Ето така пламнаха в беззаконието си потомците на Авиуд!
И ако Аз не бързам да те заведа отново при Родословното Ми Дърво, но ти говоря за тези две извратени поколения, то е, понеже техните клонки ги няма в Моето Родословно Дърво на небесата, ако и да са записани в Свещеното Писание. Те са се присадили на друго дърво, Стефане. Дървото на смъртта и ада, чийто зъл корен е самият дявол и Сатана! Защото на него Отец Ми е дал да опожарява и завлича всички изсъхнали и зли пръчки, които някога са черпели Дух и Живот от Божията Лоза!
Казвам ти, слуго Мой, че не беше възможно да преминеш по пътя и съдбата си, без сърцето ти да пострада и духът ти да се преогорчи от людете Надав и Авиуд! Защото тези люде бяха най-коварната и жестока съпротива на дявола против твоето слугуване на Небето! И нека думите Ми против тях бъдат дотук!
А ти сега Ме последвай, за да видиш другите две клонки, родени от Аарон и Елисавета. Защото те са утехата ти, радостта ти, и Божият Печат, че остават Звани, Избрани и Верни!”
С вълнение, което не мога да опиша, аз последвах моят Спасител, Който отново вървеше по светлите линии на Родословното Си Дърво. Така ние стигнахме до клонките на Аарон и Елисавета. А там Господ се наведе, тъй щото аз коленичих до Него. И като простря показалеца Си, докосна самите клонки. И тогава сред тях пак се яви Мълнията на Грабването. Но този път Исус я задържа в Десницата Си, като ми казваше:
“Виж приятелю Мой, в Мълнията на Духа, колко прекрасни са истинските приятели, които Сам Аз прибавих на сърцето ти!”
Погледнах към Мълнията, когато видях как две клонки се съединяваха една в друга, съвършено свързани в Духа. И докато се питах коя клонка кое име носи, Господ със съкровен Глас ми проговори, казвайки:
“Клонката, която виждаш отляво на Мълнията е на людете Елеазар. А клонката отдясно е на людете Итамар!
Елеазар е името, което олицетворява Верните, понеже в смисъла си гласи “Бог е моя помощ!” А Итамар олицетворява благодарните, щедрите и преизобилните, понеже в смисъла си името му се превежда като “Палмов остров”.
И ето, слуго Мой! Когато погледна на пътя, който извървя с Мене, Аз виждам с теб Верните Си люде Елеазар! Те не се поклатиха от никой вятър на омраза, презрение, одумване, чародейство, и всякакво ужасно гонение, понеже Сам Отец им беше Помощ отгоре и подкрепяше сърцата им с Праведната Си Десница! На тях се сбъднаха великите стихове от пророк Исайя:
“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат…” (Исайя 40:30-31) 
И сега Аз на тях говоря в Мълнията Си:
Люде Елеазар! Блажени сте, че устояхте с пророка Ми във времето на най-жестокото охладняване и всред вълните на умноженото беззаконие! Вашата Вярност към Делото на слугата Ми ви става огнен печат в Духа и Силата на Илия, и огнени колела, с които сте готови за Мига на Грабването!
И ето, слуго Мой! Когато погледна Хълма, на който пребъдваше с Мене, Аз вече го виждам като остров от палми, а всяка от тях е някой от людете Ми Итамар!
Те са благодатните растения на Божията Правда, които се извисиха високо пред Лицето на Отца Ми, защото бяха щедри, плодоносни и жертвоготовни, а животът им се превърна в Небесно благоухание в ноздрите на Всевишния!
И сега Аз на тях говоря в Мълнията Си:
Люде Итамар! Блажени сте, че нито за миг не търсехте своето си, но пребъдвахте в онова, което е Исус Христово! Благословени сте от Отца Ми, че иждивявахте чрезмерно за Делото на Божия Пророчески Дух, давайки много често дори последното, което имахте! Вашата изобилна щедрост ви направи палми, тъй щото да ви видя в думите, които съм изрекъл за Възлюбената на Сърцето Ми:
“Това твое тяло прилича на палма. И гърдите ти на гроздове. Рекох: Ще се възкача на палмата, ще хвана клончетата й; и, ето, гърдите ти ще бъдат като клончетата на лоза, и благовонието на дъха ти като ябълки…” (Песен на песните 7:7-8) 
Благословени Мои! Клончета сте в ръцете Ми, защото Отец ви утвърди като даващи и благодатни, за да заслужите велик дял в Царството Ми!
А накрая, слуго Мой, ще се обърна към всички човеци, които вече прочитат тази най-свята пророческа книга, и дано сърцата им биха чули Гласа Ми:
Подвизавайте се в Делото на слугата Ми, за да се уподобите в поколенията Елеазар и Итамар, които са потомците, родени от утробата на Божия Пророчески Дух! Защото Елеазар и Итамар са Моите благородни люде с огнени колесници, които ще участват в Грабването и ще влязат с възклицание в Сион!
Ако сте отстъпили – възвърнете се!
Ако сте съгрешили – покайте се!
Ако нямате Вярата Ми – поискайте я, за да ви я дам!
Днес и сега Аз все още призовавам и очиствам! Днес и сега Аз все още съм отворената Врата на Хълма Мория, от Която блика Благост и Милост! Утре се превръщам в Миг и ще накажа света за злините му, и нечестивите за беззаконията им!
Аз, Господ от Хълма Сион, дадох виденията в тази най-свята книга на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Leave a Reply