БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СКРИТАТА МАННА И УТРОБАТА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След толкова много написани пророчески книги с Христовото водителство, аз отново съм на път да прогледна. И не просто да прогледна, но да призная за сетен път, че при всяка среща с Исус съм като слепец, който получава съвършения дар на зрението. Защото по какъв друг начин да споделя неизразимата си почуда и удивление от видението с Родословното Дърво на моя Господ?
Може би и друг път съм бил там, но с превръзка на очите. Или когато пишех помазаните книги от Хълма Мория – тези за “Църквата-Рут” и “Пастир мой”. Или може би “Ветил” и “Портите на Правдата”.
Не зная. Бог знае. Но да доживея тази най-чудесна привилегия – Сам Господ да говори съкровено на духа ми в Божието Светилище и пред Своето Родословно Дърво – това надминава всяко мое очакване и въображение.
Аз отново ще повторя и тук, че краят на всичко твърде много наближи. И затова от днес до Мига на Грабването не бива да ни смущават или объркват никакви трусове и беззакония, никое нечестие или демонично утеснение. Защото дяволът отдавна изгуби битката с Хълма Мория, ако и да се поруга със сърцето ми и да превърна мнозина човеци в мои яростни неприятели. Това вече няма никакво значение, понеже Дъхът на Всемогъщия мой Господ се превърна в Слово, с което Той заяви присъдата Си върху нечестивия свят и влюбената в него блудница Вавилон.
Идва денят, часът и мигът, когато всеки ще разбере дали вярата му е била искрена, просветена и благословена от Бога. Идва денят, часът и мигът, когато за време, равно на една секунда, ще се случи обещанието, което са очаквали стотици родове и поколения. Едни ще се намерят в огнени колесници, теглени от прекрасни бели коне, чрез които ще влязат с възторг през Портите на Небесния Ерусалим. Други изобщо няма да усетят настъпилата промяна в света, защото ще пропуснат този свещен ден, час и миг. И там някъде – след Грабването – светът бързо ще започне да потъмнява. Една след друга световните новинарски агенции ще започнат да излъчват репортажи за спонтанно изчезнали хора, тук и там, без никаква следа и причина. Един след друг мастити църковни теолози ще коментират своите опровержения и доктринални обосновки, за да сведат чудото на Божието обещание до необясним социален катаклизъм. Екстрасенси и контактьори ще раздухат своите версии за масово отвличане на хора от извънземна цивилизация. Но много скоро след това ще се появи Антихристът, амбицираният човек на греха и син на погибелта, за да събере жетвата на баща си, дявола, и да протегне хищните си нокти към народа Израил.
Аз не искам никой от Исус Христовите да се намери в някоя от неразумните девици, които пред затворената Врата на Спасението викат сърцераздирателно:
“Господи, отвори ни!”
Понеже Този Същият Господ държа Вратата Си отворена цели двадесет века на света. И ако на някой не са му стигнали годините на изживения живот да се покае и обърне към Истината, то защо измамно да се лъже, че е способен на промяна – ден, седмица или месец след Грабването? Няма ли такъв да си зададе твърде горчивите и закъснели въпроси:
“Защо бях толкова извратен да повярвам заблудата, а да похуля Истината? Защо се доверих на свинете на лъжепророка Легион, които изтъргуваха душата ми на дявола, а оплюх, похулих и намразих един благодатен извор от Сион, който искаше даром да ми даде Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта на Бога и Отца? Къде беше умът ми, за да внимавам на Словото? Къде беше съвестта ми, за да жегне сърцето ми? Къде беше Вярата, завещана ми от Божиите Светии?”
Братко мой! Приятелю на сърцето ми!
Няма по-голяма Благост и Милост от тази, която Спасителят днес показва на всички, понеже Той предварително ни показва жестоката сетнина на коравовратните, неблагодарните и извратените. Тъй щото ако някой е тръгнал да върви към пропаст – да спре преди пропастта. Ако друг е затънал с нозете си в нечестиво тресавище – да улови светлото въже на Спасението, за да се измъкне. Няма и не може да има благочестив аргумент, с който богоотстъпникът да си каже:
“Аз ще си изляза от тресавището, но нека първом да се убедя, че този пратеник, който ми протяга въжето в ръката си, е лично пратен от Бога?”
О, безумецо! Докато се уповаваш на подобна мисъл ти още повече ще затънеш в компромиса с беззаконието! И никак няма да разбереш, че е нужно да се насилиш, за да хванеш въжето. Защото от дните на Йоан Кръстителя Божието Царство насила се взема, и които се насилят те го грабват! Дори не просто да се насилиш, но да помолиш Бог да те дари с Небесната Вяра, с която да Го вярваш, когато е проводил към теб слугата Си! Защото ето тази Небесна Вяра е благословението “Аминадав”! И само с това Божие благословение можеш да се намериш сред благородните люде на Божият Син Исус Христос! Само с това благословение можеш да бъдеш готов за Царството, понеже именно такъв е Святият Дух на Аминадав:
“Моят народ е готов!”
И Същият Този Дух ще откриеш в стиховете от “Откровението”:
“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила…” (Откровение 19:7)
Ако Христовата Невяста се е приготвила, то какво да кажем за другите невести? Пише ли в този пророчески стих, че и те също са се приготвили?
Нищо подобно! Те ще се съберат при заключената Врата и ще хлопат настоятелно, но изобщо няма да им се отвори, защото Христос е Верен да отстоява думите Си и притчите Си.
Разбираш ли, най-сетне, защо тази последна пророческа книга е възможно най-скъпоценният Небесен Дар, който получаваш от Исус?
Именно защото тя е могъщо потвърждение в Завета за Вярност между Младоженеца и Невястата. Понеже където има Младоженец и Невяста – там има и Отец, Който ги съчетава и изрича благословия!
А самата Отеческа благословия, както казах по-горе, е тази:
Благословението “Аминадав”!
Оттук нататък идват Святите думи на моя Господ и Спасител при Когото пребъдвах с духа си. Защото докато все още оставах с Него в Залата при Родословното Му Дърво, Той отново започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Всичко по-горе, което написа преди видението, което сега ще ти дам, е Свят Дух от сърцето ти. Свят Дух, с Който съм те утвърдил да говориш Моята Истина и да изявяваш тайнствената Ми премъдрост. И както по-напред вече писа в книгата – Аз наистина ще дам на Моите Верни да изпият най-дълбоките глътки от Скритата Ми Манна. Понеже от седем години ти пребъдваш в Солта Господна и всички книги от този най-благодатен Кръг от Божието Присъствие са Скрита Манна.
Да, Стефане! Твърде дълбока се оказа Стомната Ми за тебе, но пък кой ли от Моите някога спря да Ми се моли, казвайки Ми:
“Давай ми, Исусе, от Скритата Си Манна!”
И ето – Аз точно това правя! Укрепявам, осветявам, докосвам, изпълвам, променям, утвърждавам, изграждам, въздигам и благославям всичките Звани, Избрани и Верни чеда на Завета Ми! А ти, слуго Мой, си чешмата, през която Присъствието Ми протича, за да изпълни сърцата, които са гладни и жадни единствено за Моята Правда! Затова и сега, миг преди твърде Святото видение, което ще ти дам, Аз отново ще извадя Стомната отсред мантията Си и ще ти дам да пиеш от нея…”
След тези Свои чудни думи Исус се усмихна и бръкна в мантията Си, като извади златната Стомна със Скритата Си Манна. И като ми я подаде, казваше ми:
“Пий слуго Мой! За да се намериш могъщо просветен и помазан да прогласиш благословената тайна на Аминадав!”
С вълнение взех Стомната от ръката Господна, като я надигнах към устните си и отпих глътка от Скритата Манна. А Господ, виждайки, че вече я свалям, отново каза:
“Още, още, още пий! За да бъдеш не просто изобилен, но преизобилен за Моята Невяста!”
С дръзновение от Святия Дух аз надигнах Стомната към устните си, тъй щото пак отпих не една, но три глътки. А тогава Божията Светлина с дъх на мед и кориандрово семе се разля до дълбочините на духа ми. И като се надигна към главата ми, направи очите ми да светят, тъй щото Светлината не влизаше, но излизаше от зениците ми. Това искрено ме учуди. До възторг, който не можех да изкажа. Защото лъчите излизаха през клепачите ми, подобни на снопове, а аз не можех да свикна с това. Ето защо едвам успях да попитам Исуса:
“Ах, скъпоценни мой Учителю! Какво стори с Манната Си на духа ми, та Светлината да не влиза, но да излиза от мен?”
В отговор Господ се усмихна и ми проговори, казвайки:
“Дадох ти да изпиеш най-дълбокото от Скритата Ми Манна, Стефане! Защото ти предстои да видиш самата й същност. И да разбереш от твоя Спасител, че именно тя е благословението Аминадав и знакът на Отеческата благословия върху сърцата на Званите, Избраните и Верните…”
Думите на Исус бяха заредени с толкова тежко помазание, щото усетих как натовариха духа ми до краен предел. И тогава аз отново Го попитах:
“А как, Господи, ще разбера всичко това за Скритата Ти Манна?”
“Именно така, слуго Мой – като Ме последваш в тази Зала, за да отидем пак до клонката Аминадав от Моето Родословно Дърво. Защото в предишното видение ти видя как родената от нея клонка се свърза с клонка от друго родословно дърво. Но сега ще видиш нещата чрез Светлината в очите на духа си. Затова Ме последвай…”
Ето, че Спасителят тръгна, а аз Го последвах. Така стигнахме до клонката Аминадав. И Той отново се наведе и я докосна с показалеца Си. А тя пак роди клонка от себе си, тъй щото родената се свърза с клонка от друго дърво. Но този път аз вече виждах името на клонката, родена от Аминадав, понеже лъчите от очите ми я правеха явна и видима с името си. Клонката се наричаше Елисавета. А клонката от другото родословно дърво беше с името Аарон. Така във видението двете клонки се свързаха по Божията Воля, а от тях започнаха да растат други клонки…
Докато още гледах, знамението с огнената мълния отново се повтори, тъй щото с възторг и удивление видях как тя се стрелна към централния лъч от Родословното Дърво на Христос. Лъчът Исус. Това ме накара да извърна поглед към моя Господ и да Му кажа:
“Ах, Исусе! Има дълбока и неизразима тайна във връзката между Аарон и Елисавета. И тя не е свързана с древността на Израил, но с бъдещето на Твоята Църква! Защото и този път огнената мълния се яви като Мигът на Грабването, и се стрелна към Твоя централен лъч в Родословното Ти Дърво!”
“Да, пророко Господен!” – каза Господ с насърчителен Глас – “Наистина има дълбока и неизявена досега тайна на човешките чеда. А пък ти си тук, за да я изявиш на Църквата, защото Отец Ми те направи приносител на Мига на Грабването. И докато не я изявиш – няма да излезеш от тази Зала. Затова се наведи с твоя Господ и гледай на клонките Аарон и Елисавета, докато тайната сама ти се разкрие…”
Паднал на коленете си, аз прегърнах нозете на Спасителя, като Му казвах:
“Ах, Господи мой! Владико на душата ми! Достоен ли съм да проглася тайната между Аарон и Елисавета?”
А Исус, като погали главата ми и се наведе до мен, казваше ми:
“Ако не беше достоен, то щеше ли да си с твоя Господ в Залата, където влизат само Отец, Синът и Святият Дух? Не помниш ли думите Ми, че Аз съм написал всичките пророчески книги в сърцето ти още отпреди създанието на света?
Никак не се смущавай, но се одързости, понеже си платил цена от чрезмерно гонение, за да спечелиш благоволението на Отца, Сина и Святия Дух. Затова не просто гледай, слуго Мой, но остави Светлината от Скритата Манна да гледа от очите ти!”
Отново гледах към клонките Аарон и Елисавета. И ето, че самата клонка Елисавета се преобрази пред очите ми като утроба, в която се раждаха Божии звезди. А пък клонката Аарон се преобразяваше в Стомна, пълна с неизразима Светлина. И някъде дълбоко в мен едно пречудно и сладко откровение се надигна и превзе мислите ми с ослепителна и завладяваща Истина. Така се чух да казвам на Исус:
“Господи мой! Тази клонка Елисавета е благодатен преобраз на утроба, която ражда звездите на Божия Пророчески Дух. Името на Аароновата спътница е същото, каквото беше и на майката на Йоан Кръстител – Елисавета, за която в Евангелието пише, че също е от Аароновия род. Тя бе посочена от Бога и Отца, за да роди в утробата си Йоан – приносителя на Духа и Силата на Илия. И като знам от Святия Дух, че името Елисавета ще рече “Бог е покривало” – разбирам защо тази велика тайна е стояла покрита до последните години преди свършека на този свят. А в самата клонка Аарон аз виждам благодатен преобраз на златната Стомна със Скритата Манна, понеже именно на брата си Аарон пророкът Моисей каза някога:
“Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения…” (Изход 16:33) 
И ето, скъпоценни мой Господи, изявената тайна във връзката между клонките на Елисавета и Аарон:
Елисавета е утробата на Божия Пророчески Дух, която ражда Зорници, когато бъде осенена от Скритата Манна, която Ти даваш на победителите в Името Ти, според както Си обещал:
“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна…” (Откровение 2:17) 
Точно затова, мой Спасителю, огнената мълния от връзката между двете клонки се превръща в Миг на Грабването, който въздига до Звездата, Която Си Ти Самият. Защото така се изпълняват условията за писаното от пророк Малахия:
“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклетия…” (Малахия 4:5-6) 
Докато изговарях последните си думи очите на моя Господ се изпълниха с пламенна и изгаряща Любов. И Той, положил ръката Си на рамото ми, с развълнуван Глас ми проговори, казвайки:
“Сега ти вече знаеш защо се роди в Духа Ми и беше посочен и утвърден за пророк на Небето. Понеже разпечата тайната, за която си бил посочен отпреди създанието на света. Тази тайна, с която Духът и Силата на Илия непременно ще осенят утробата на Елисавета, за да се родят звездите на Сион за вечни векове. Тази тайна, с която Моите още повече ще поревнуват за пророческото слово, за да им се сбъднат думите на Апостола Ми Петър:
“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви…” (2 Петрово 1:19) 
Тази тайна, с която Званите, Избраните и Верните разбират защо са получили благословението “Аминадав”. Понеже как да би имало утроба Елисавета, ако Отец не е посочил Аминадав да я роди, за да стане съпруга на Аарон? Или как да има утроба за Скритата Манна, ако Отец Ми не ви благослови с Вярата, с която да Ме вярвате?
Това е благословението Аминадав – Вярата, с която всяко сърце се превръща в утроба за Скритата Манна на Божия Пророчески Дух!
Ето, слуго Мой! Аз имам Завет с победителите в Името Ми и затова съм обещал да им давам от Манната! И това покривало, което до днес е скривало от вас тайната на Грабването, вече е свалено, за да имате съвършената надежда, че вие сте Мои и Аз съм ваш! Но ти, Стефане, виж сам, че от връзката между клонките Аарон и Елисавета се раждат четири други клонки – Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. Две от тях ще отпаднат от благословението Аминадав, а другите две ще възвеличат Божия Пророчески Дух! И нека на тези дълбоки и неизказани тайни бъде посветено следващото видение, което ще ти дам в тази Зала!
А на всички Мои сега казвам:
Бъдете победители в Името Ми и утвърдете сърцата си като утроби на Божия Пророчески Дух, за да изгрее отсред тях Зорницата! Защото Скритата Манна е последният Аарон, а Елисавета е утробата, която люби слугите, които са пратеници на Неизменния и Вечно съществуващ Бог Отец!
Нему отдайте Слава, почит и благодарение за Светлината, с която Той днес ви озари!
Аз, Господ от Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!
Блажен и Свят всеки, който почита пророка Ми!
Той никак няма да изгуби наградата си!
Да, никак няма да я изгуби!”

Leave a Reply